Samen werken aan een structureel aanbod voor interculturele mediawijsheid en mediaopvoedingJessie Hanssen (Bibliotheek Utrecht) over het Platform Interculturele Mediaopvoeding en het Mediawijsheid Portaal

maandag 1 mei 2017

Eind vorig jaar is er in Utrecht het Mediawijsheid Portaal gelanceerd, een plek waar scholen, opvoedprofessionals, sociaal makelaars, jongerenwerkers, ouders, cyberouders en andere opvoeders terecht kunnen met hun vragen omtrent interculturele mediaopvoeding en mediawijsheid in het algemeen. Daarnaast zijn er tips en handige websites te vinden en informatie over de partners die het portaal hebben opgericht. Ik legde Jessie Hanssen (Bibliotheek Utrecht) een aantal vragen voor over het nieuwe Mediawijsheid Portaal én over het PIM: het Platform Interculturele Mediaopvoeding waarin de organisaties achter de oprichting van het portaal samenwerken.

Hoe is het Mediawijsheid Portaal tot stand gekomen? En voor wie is het portaal allemaal bestemd?

‘Het Mediawijsheid Portaal is ontstaan doordat 4 organisaties – te weten, Mira Media, Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en de Bibliotheek Utrecht – hun krachten hebben gebundeld binnen het Platform Interculturele Mediaopvoeding (PIM). De organisatie Mira Media is de initiator geweest bij de totstandkoming van het PIM.

Het mediawijsheid portaal is met name bedoeld voor ouders en opvoedprofessionals. Ouders kunnen er met al hun vragen rondom Interculturele mediaopvoeding en mediawijsheid terecht, terwijl ook opvoedprofessionals het portaal kunnen gebruiken om kinderen en ouders te ondersteunen en begeleiden.’

Zoals eerder aangegeven is het portaal tot stand gekomen door samenwerking binnen het Platform Interculturele Mediaopvoeding. Wat zijn precies de ideeën achter dit platform? En welke ‘gaten’ vult het op als het gaat om informatie over mediaopvoeding voor ouders en professionals?

‘In het PIM werken de vier organisaties samen aan een structureel aanbod voor interculturele mediawijsheid en mediaopvoeding voor scholen, leerkrachten, ouders en kinderen. Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen wat de invloed van media is. Dat ze kritisch naar bronnen kunnen kijken en begrijpen wat privacy is. Maar ook dat ze zelf in staat zijn om media effectief in te zetten om hun doelen te bereiken bijvoorbeeld door het maken van een podcast, blog of plog. Interculturele mediaopvoeding is het aansluiten bij de specifieke vragen en leefwereld van de doelgroepen.

De vier instellingen werken samen, stemmen hun aanbod waar mogelijk op elkaar af en ondersteunen elkaar. We werken vanuit één visie en één beleidslijn, waarbij we rekening houden met de culturele samenstelling van de stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat op een school waar digitaal pesten plaatsvindt niet alleen het incident wordt opgelost, maar dat er ook met de school wordt gekeken naar het vervolg. Welke stedelijke organisaties kunnen ingeschakeld worden? En hoe betrekken we ouders erbij?’

Waarom is er voor de partners Mira Media, Stichting Al Amal en Stichting Vreedzaam gekozen? En wat kan het netwerk van Mediawijzer.net opsteken van het samenwerkingsverband?

‘Het is een bundeling van organisaties met goede kennis en vaardigheden en ze beschikken over veel contacten in de stad, ze zitten in de haarvaten van de Utrechtse samenleving.
Mira Media krijgt vooral vragen van professionals, omdat zij voornamelijk actief zijn op scholen, maar ook individuele vragen van migrantenouders. Stichting Al-Amal krijgt voornamelijk vragen binnen als: hoe communiceer ik actualiteiten die op sociale media heel erg hot zijn met mijn kind? Stichting Vreedzaam is partner omdat ze proberen de online wereld aan te laten sluiten bij de offline wereld. De Bibliotheek is de meest laagdrempelige organisatie in de stad met een groot bereik onder scholen, beroepskrachten en hun ouders, het is het huis van de mediawijsheid.

Het samenwerkingsverband kan wellicht een voorbeeld zijn voor andere steden. Wanneer je er met z’n allen in investeert geeft de samenwerking een meerwaarde. Iedereen brengt eigen kennis en vaardigheden in, zodat er voor alle partijen een win-win situatie ontstaat.’

Je geeft aan dat voornamelijk partner Mira Media veel vragen door krijgt van professionals. Met wat voor vragen kunnen zij zoal bij Mira Media terecht?

‘Het is een heel breed platform dus dit kan gaan over mediaopvoeding, zoals: hoe kun je je kind helpen om verstandig te gamen, internetten, lezen en tv-kijken? Maar ook over sociale media en hoe daar mee om te gaan. Bij ouders kan het gaan over schermtijden, en: wat zijn goede apps voor kinderen, waar kun je op letten? Bij leerkrachten kan het gaan over vragen rondom betrouwbaarheid. Of: hoe zoek je op internet?’

Het mediawijs maken van professionals is één van de speerpunten van PIM, hoe vertaalt dat zich naar het Mediawijsheid Portaal?

‘We zijn nog aan het kijken hoe de professionals beter informatie kunnen vinden op het portaal. We proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar er wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar andere sites, zoals Mediawijsheid.nl en kindmedia.nl.

Tot slot: Wanneer is het portaal een succes? Heb jijzelf een leuke anekdote of een ervaring die het ‘succes’ of het doel van het portaal illustreert?

‘Succes zit hem vooral in de samenwerking van PIM, zo is er in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in Utrecht een grote bijeenkomst voor ouders over mediaopvoeding geweest. Daar zijn alle partners bij betrokken. Daarnaast kregen de Media Ukkie Dagen invulling door gezamenlijk een programma uit te rollen. De partners zien elkaar regelmatig en door de samenwerking denken ze ook sneller aan elkaar om iets samen te doen. We bouwen op elkaars kennis en contacten.

Het portaal wordt door het platform als een succes beschouwd als professionals en ouders hun weg naar het portaal weten te vinden. Het komende jaar gaan we hier hard aan werken.’

Al met al was het een heel interessant gesprek met Jessie waarin me duidelijk is geworden waar het PIM zich mee bezighoudt en wat men in het Mediawijsheid Portaal kan vinden. Als je meer informatie over het Mediawijsheid Portaal wilt of een vraag wilt stellen aan het Platform Interculturele Mediaopvoeding, bezoek dan het Portaal op de website van de Bibliotheek Utrecht.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.