Smartphones in de klas: in 4 stappen naar beleid op maat

dinsdag 18 juni 2019

Wat moeten scholen doen met smartphones in de klas? In Frankrijk is er een landelijk verbod, in Nederland nog veel discussie. Maar het ligt niet zo simpel als verbieden of toestaan: er is een integraal beleid nodig dat past bij de school. Om scholen hierbij te helpen biedt Kennisnet de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones.’

» Download de publicatie (red. niet meer beschikbaar)

Vaak wordt gedacht dat het gebruik van smartphones op school vooral nadelen kent, zoals afleiding en verstoring van de lessen. Maar er zijn ook voordelen. Denk aan verlevendiging van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven. Belangrijker nog is dat de smartphone een onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven is geworden, waar leerlingen hoe dan ook mee te maken hebben.

Verrijking of stoorzender?

Smartphones op school leveren een mix aan voor- en nadelen op. Die mix valt voor verschillende onderwijsvormen en -niveaus ook weer verschillend uit en hangt af van de manier waarop mobieltjes worden gebruikt. Daarom zijn er geen eenduidige uitspraken te doen als: “Smartphones op school zijn altijd slecht (of altijd goed) voor de leerprestaties.”

Hoe lager het opleidingsniveau, des te meer leerlingen bijvoorbeeld profiteren van beperking als het gaat om hun leerresultaten, zo blijkt uit Engels onderzoek. Vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs, en vmbo-basis en -kader kan het verstandig zijn om hier nadrukkelijk op in te zetten.

Tegelijkertijd kan de smartphone in een klas met leerlingen die gemakkelijk leren, ook een stoorzender zijn. En in een klas op een lager opleidingsniveau kunnen leerlingen er toch van profiteren, mits de telefoon gericht en gedoseerd als didactisch middel wordt ingezet. Ook hier geldt weer: one size fits all bestaat niet.

Voorbereiding op een leven met smartphones

In de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ wordt duidelijk dat het begrenzen van smartphonegebruik een school niet vrijwaart van een belangrijke verantwoordelijkheid: leerlingen leren omgaan met de digitale wereld. Met hun smartphone zijn ze hier namelijk altijd mee verbonden. Hoe bereid je leerlingen voor op een werkend leven waarin de smartphone een onmisbaar gereedschap is? Daar zul je mee aan de slag moeten. Dat kán door smartphones toe te staan tijdens de lessen, maar ook door er gesprekken over te voeren. Of door op andere manieren te oefenen met impulscontrole.

Andere apparaten leiden ook af

Niet alleen smartphones kunnen een bron van afleiding zijn, maar ook tablets, Chromebooks en laptops. Ook via die apparaten kunnen de leerlingen video’s kijken en sociale media volgen. Een breder mediabeleid – dat verder gaat dan alleen de smartphone – is ons advies.

In enkele stappen naar integraal beleid

Het werkt het beste als scholen een integraal beleid hanteren voor een gericht gebruik van smartphones op school. Daarmee voorkom je dat leraren onderling verschillende regels hanteren. Zo staan zij ook sterker bij eventuele conflicten over smartphones in de klas.

Hoe een school beleid kan maken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van vier stappen in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’.

Dit artikel verscheen eerder op kennisnet.nl (red. niet meer beschikbaar).


Meer lezen over smartphones in de klas?

» Een smartphonevrije school: ja of nee?
» Geef de smartphone maar de schuld!
» Hoe gaan we om met het smartphonegebruik van kinderen thuis en in de klas?

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.