Stimuleringsregeling 2009

Het Mediawijsheid Expertisecentrum heeft een stimuleringsregeling waarbinnen netwerkpartners de mogelijkheid wordt geboden de samenhang tussen verschillende bestaande initiatieven op het gebied van mediawijsheid te versterken door initiatieven te bundelen, te ordenen en in samenhang verder te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe initiatieven te starten. De regeling is toegankelijk voor organisaties die zich middels de ondertekening van een intentieverklaring bij het Mediawijsheid Expertisecentrum hebben aangesloten en die participeren in een (van de) werkgroep(en). Als je een projectidee/voorstel hebt ingediend en nog niet bent aangesloten bij een van de werkgroepen, kun je dit op een later tijdstip alsnog doen, uiterlijk bij honorering van uw projectvoorstel.

De regeling 2009 is afgesloten. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

 • Al doende leren: een praktische aanpak voor information literacy in het vmbo (Sardes)
 • Cyberouders, de verkeersouder op de digitale snelweg (Vereniging Openbaar Onderwijs)
 • Een mediawijze overstap (Atlas College)
 • Koppie Copy (Stichting Nederland Kennisland)
 • Mediacultuur (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
 • Mediamovies (Teleac/NOT)
 • Handig met internet (Seniorenweb)
 • Senna (Stichting Sample Paradijs)
 • SplitsZ! (Kunstgebouw)
 • Terug naar de bron (Biblionet Groningen / Bibliotheek Hoogezand-Sappemeer)
 • Wijs met Moderne Media (Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle)