Stimuleringsregeling 2010

De volgende zes projecten krijgen financiële steun via de stimuleringsregeling Mediawijsheid 2010:

1. Het meten van mediawijsheid, de ontwikkeling van een raamwerk en meetmiddelen

Betrokken partners:

2. Doorgaande leerlijn Mediawijsheid

De projectgroep bestaat uit drie partners, waaronder Cubiss, Biblionet en KunstStation C. KunstStation C vertegenwoordigt een samenwerkingsverband genaamd MediaMatch.

De partners hebben gezamenlijk de ambitie om een landelijk bruikbaar format op te leveren voor implementatie van mediawijsheid in het onderwijs. Dit gebeurt in grote lijnen op 3 manieren:

  • Een methodiekbeschrijving voor implementatie van mediawijsheid in het onderwijs;
  • Een sterke website voor de presentatie van educatieve mediaproducten;
  • Een generiek overdrachtsmodel voor het gebruik van de site.

Betrokken partners:

Contactpersoon met e-mailadres: Inger van Til, [email protected]

3. Mediawijsheid een vak apart

Betrokken partners:

4. Architect-Toon!

Architect-toon! heeft tot doel kinderen/jongeren te betrekken bij stadsvernieuwing. Deelnemers maken maquettes van woningen op basis van een x-aantal randvoorwaarden. De maquettes worden in de Magic Box geplaatst, dit is een 3D scanner die het mogelijk maakt fysieke objecten virtueel te representeren. Vervolgens plaatsen de deelnemers hun maquette in Google Earth. Het project wordt afgesloten met een demodag, waarbij de deelnemers hun ontwerpen kunnen laten zien aan het lokale bestuur!

Betrokken partners:

Contactpersonen:
Projectleider is Keimpe de Heer, [email protected]
Voor communicatiezaken: Lukie Stalenhoef, [email protected]

Meer informatie

5. Mediaopvoeding.nl

Mediaopvoeding.nl is dé (online) vraagbaak voor ouders, leraren en andere opvoeders met vragen over media. Voortbordurend op de ervaring van Ouders Online, die al sinds 1995 vragen beantwoordt over opvoeding in het algemeen, behandelt de site met name veiligheidskwesties. Deskundigen (psychologen, seksuologen, etc) geven binnen 48 uur per mail of chat antwoord op vragen als: Mijn zoon heeft via internet harde porno op zijn mobiele telefoon. Hoe roep ik dat een halt toe? Mijn zoon gamet tot diep in de nacht en slaapt nog maar drie uur in een etmaal. Ik wil het niet maar hij luistert niet naar. Ik ben ten einde raad.

Betrokken partners:

Contactpersoon: Solange Jacobsen – [email protected]

6. KoppieCopy – The Remix

Betrokken partners: