Stimuleringsregeling 2011

Mediawijzer.net heeft haar plannen voor de komende jaren vastgelegd in het Meerjarenplan 2011 t/m 2014 en dit uitgewerkt naar een activiteitenplan voor 2011.

Missie

De missie van Mediawijzer.net voor de komende jaren luidt:

“Het expertisecentrum Mediawijzer.net verbindt, versterkt en inspireert initiatieven en organisaties rond Mediawijsheid.”

Fonds Mediawijzer.net 2011

Mediawijzer.net heeft op basis van haar analyse in het meerjarenplan vijf speerpunten benoemd die met prioriteit in 2011 aangepakt zouden moeten worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft een bedrag beschikbaar gesteld om projecten die gericht zijn op realisatie van de speerpunten, te ondersteunen. Mediawijzer.net heeft vervolgens een regeling vormgegeven en nodigt netwerkpartners uit om voorstellen in te dienen voor 2011. Om meer te lezen over de regeling, het Jaarplan en het Meerjarenplan, kun je de volgende documenten downloaden:

Daarnaast zijn voor het indienen van projectvoorstellen de volgende formats beschikbaar:

De regeling is toegankelijk voor organisaties die zich middels de ondertekening van een intentieverklaring bij Mediawijzer.net hebben aangesloten.

Twee fondsen

Binnen de regeling zijn 2 fondsen ingericht:

1. Fonds Projecten Plus (gesloten)
Totaalbedrag van € 300.000,- , voor bijdragen tussen de € 10.000,- tot € 150.000,- per projectaanvraag, gericht op de invulling van de twee speerpunten: Onderwijssysteem en Opvoeding. Er zijn drie probleemstellingen gedefinieerd waarvoor de partners worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen. In maart en juni 2011 heeft de jurering van de ingediende projecten voor het Fonds Projecten Plus plaatsgevonden. Zie voor toelichting de volgende documenten:

2. Fonds Projecten
Totaalbedrag van €100.000,- bestemd voor een bijdrage tussen de € 4.000,- tot € 10.000,- per projectaanvraag, tweemaal per jaar toe te kennen en gericht op alle vijf de speerpunten.

Download hier het format voor projectaanvragen bij het Fonds Projecten en de Template Begroting

Planning 2011/2012: Fonds Projecten Plus 1e ronde (gesloten)

Planning 2011/2012: Fonds Projecten Plus 2e ronde (gesloten)

  • 16-05-2011: Sluiting indienen projectvoorstellen
  • 06-06-2011: Bekendmaking definitieve uitslag
  • 06-06-2012: Oplevering eindresultaat

Planning 2011/2012: Fonds Projecten 1e ronde (gesloten)

  • 16-05-2011: Sluiting indienen projectvoorstellen
  • 06-06-2011: Bekendmaking definitieve uitslag
  • 06-06-2012: Oplevering eindresultaat

Planning 2011/2012: Fonds Projecten 2e ronde

Overige fondsen

Heb je behoefte aan meer of andere fondsen? Bekijk ons fondsenoverzicht

Ideemiddag

Mediawijzer.net heeft op dinsdag 11 januari 2011 een Ideemiddag georganiseerd. De bijeenkomst was er op gericht de regeling nader toe te lichten en de netwerkpartners met elkaar in contact te brengen om ideeën en initiatieven uit te wisselen en met elkaar te verbinden.