Stimuleringsregeling 2012

Mediawijzer.net heeft net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling voor 2012 ingesteld. De missie van Mediawijzer.net is mediawijsheidinitiatieven te versterken door netwerkpartners te verbinden. Projecten dienen daarom samenwerking en synergie te bevorderen en met minimaal drie verschillende netwerkpartners worden uitgevoerd. Binnen de regeling is in totaal €300.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor projecten. Het maximum per project is €40.000,- (inclusief btw).

Doel en thema’s

Het doel van de regeling in 2012 is om innovatieve projecten in mediawijsheid te stimuleren. Er zijn 3 inhoudelijke thema’s aangewezen:

  • Intergenerationeel leren
  • Bewustwording invloed media op leefstijl
  • Nieuwste onderwijstrends

Aanvraag en toewijzing

Er zijn twee rondes van toewijzing in 2012:

U kunt uw aanvraag indienen via regelingen@kennisnet.nl.

Toelichting

Zie voor toelichting de volgende documenten:

Partner worden

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Word partner van Mediawijzer.net.

Overige fondsen

Heb je behoefte aan meer of andere fondsen? Bekijk ons fondsenoverzicht

Ideemiddag

Op 1 februari 2012 organiseerde Mediawijzer.net een Ideemiddag omtrent de stimuleringsregeling. Die middag was speciaal bedoeld voor netwerkpartners van Mediawijzer.net om de Mediawijzer Stimuleringsregeling 2012 toe te lichten. Tijdens de Ideedag deden netwerkpartners inspiratie op voor het indienen van een project.  Drie sprekers kwamen aan het woord om de 3 thema’s van de regeling toe te lichten:

  1. Intergenerationeel leren:  Jolanda Nuyts, onderzoeksassistent in het Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart, gaf een toelichting op het onderwerp ‘Family learning’ (Intergenerationeel leren).
  2. Bewustwording invloed media op leefstijl: Astrid Poot, senior adviseur en teamleider van YoungWorks Live, lichtte het thema ‘Invloed media op leefstijl’ toe.
  3. Nieuwste onderwijstrends: Wim Veen, Hoogleraar Educatie en Technologie aan de TU Delft, pleitte in zijn presentatie voor C-learning (customized).

Hun presentaties zijn hieronder terug te zien:

Jolanda Nuyts over intergenerationeel leren from Mediawijzer on Vimeo.

Astrid Poot over de invloed van media op de leefstijl van jongeren. from Mediawijzer on Vimeo.

Wim Veen over customized learning from Mediawijzer on Vimeo.