Stimuleringsregeling 2013

Mediawijzer.net heeft voor 2013 net als in voorgaande jaren een stimuleringsregeling ingesteld. Onderdeel van de missie van Mediawijzer.net is het versterken van mediawijsheid initiatieven door netwerkpartners met elkaar te verbinden. Projecten dienen daarom samenwerking en synergie te bevorderen en met minimaal drie verschillende netwerkpartners worden uitgevoerd. Binnen de regeling is in totaal €200.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor projecten. Er zijn drie projectonderwerpen waarop men kan inschrijven. De inschrijving was op 23 mei 2013, de dag van de Mediawijsheidmarkt en is inmiddels gesloten.

Doel en thema’s

Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het po-stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met dit plan zijn voor de stimuleringsregeling drie onderwerpen vastgesteld:

 1. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het po, te gebruiken door leerkrachten in de dagelijkse praktijk
 2. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor de pabo
 3. Een leermiddelenbank voor leerkrachten

Om ervoor te zorgen dat bij de drie onderwerpen dezelfde kennisbasis wordt gehanteerd heeft Mediawijzer.net een theoretisch kader op laten stellen door ITS, Radboud universiteit. Dit kader bestaat uit een Rapportage met daarin een analyse van 26 mediawijsheid methodes in het po, een analyse van de mediawijsheid praktijk van 8 pabo’s, een survey onder leerkrachten en een literatuurstudie naar de ontwikkelingsniveaus van kinderen. De bevindingen zijn verwerkt in een beschrijving van mediawijsheid competentieniveaus voor po leerlingen in groep 1/2; groep 3/4; groep 5 /6 en groep 7/8. Bij elk referentieniveau zijn taken beschreven als extra handvat bij de interpretatie. Er is ook een indeling in competentieniveaus voor leerkrachten en pabo-studenten opgesteld. Verschillende experts uit het netwerk van Mediawijzer.net hebben meegewerkt aan de totstandkoming, daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de SLO.

Zie de volgende documenten:

 1. Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013
 2. Aanvraagformulier Mediawijzer Stimuleringsregeling
 3. Rapportage Mediawijsheid in het po 2013 ITS
 4. Competentieniveaus voor po-leerlingen
 5. Competentieniveaus voor po-leerkrachten en pabo-studenten

Planning

Er is één toewijzingsmoment in 2013, mochten niet alle onderwerpen een invulling krijgen dan wordt een tweede toewijzingsmoment georganiseerd. De planning is als volgt:

 • Start indienen: 23 mei 2013
 • Deadline indienen: 15 juli 2013
 • Uitslag: 13 september 2013
 • Projecten dienen uiterlijk 7 april 2014 te zijn afgerond

Toelichting

Zie voor achtergrondinformatie ook de volgende documenten:

Partner worden

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Word partner van Mediawijzer.net.

Overige fondsen

Heb je behoefte aan meer of andere fondsen? Bekijk ons fondsenoverzicht.

Overig

Zie Stimuleringsregeling 2012 voor meer informatie over de Stimuleringsregeling 2012 waarvan de oplevering van projecten plaats zal vinden uiterlijk december 2013.