Stimuleringsregeling 2014

Mediawijzer.net heeft voor 2014 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. De missie van Mediawijzer.net is mediawijsheid initiatieven te versterken door netwerkpartners te verbinden. Projecten dienen daarom – zowel binnen de doelgroep als tussen de netwerkpartners – samenwerking en synergie te bevorderen. De regeling voor 2014 staat geheel in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Doel en thema’s

Uit onderzoek (Kennisnet, 4 in Balans 2012) blijkt dat mediawijsheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs als steeds belangrijker en noodzakelijker wordt ervaren. Om mediawijsheid structureel in het vo en mbo te beleggen, heeft Mediawijzer.net een programma aan activiteiten opgesteld met als doel mediawijsheid eind 2015 in het onderwijs in te bedden. Het netwerk van Mediawijzer.net wordt daarbij gevraagd om met creatieve oplossingen te komen voor de volgende drie onderwerpen, of een combinatie ervan:

  1. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het vo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk
  2. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het mbo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk
  3. Een leermiddelenbank voor (aankomend) docenten vo en mbo.

Om ervoor te zorgen dat uitgegaan wordt van dezelfde kennisbasis, heeft Mediawijzer.net ITS Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht gegeven een theoretisch kader te ontwikkelen. Wegens omstandigheden is het theoretisch kader pas recent online gekomen. De adviescommissie houdt er daarom rekening mee dat de indieners geen kennis hebben kunnen nemen van het theoretisch kader. De deadline voor het indienen van de projecten is verschoven naar donderdag 23 oktober 12:00 uur.

Zie de volgende documenten:

Achtergrondinformatie:

Planning

Binnen de regeling is in totaal €155.000,- (incl. btw) beschikbaar voor projecten. De planning is als volgt:

  • Start indienen:         maandag 21 juli 2014
  • Deadline indienen:   wegens omstandigheden deadline verschoven naar 23 oktober 12:00 uur
  • Uitslag:                    vrijdag 17 november 2014

Projecten dienen uiterlijk 31 december 2015 te zijn afgerond.

Partner worden?

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.

Overige fondsen

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Bekijk ons fondsenoverzicht.

Terugblik Inspiratiemiddag Stimuleringsregeling 17 september 2014

Op 17 september organiseerde Mediawijzer.net een Inspiratiemiddag bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Tijdens de bijeenkomst werd de regeling gepresenteerd, de best practices van vijf jaar mediawijsheidprojecten, inclusief de publicatie: 10 tips voor een succesvol mediawijsheidproject én maakte je kennis met een nieuwe vorm van projectfinanciering: crowdfunding. Bekijk en lees hier de presentaties, foto’s en een verslag van de Inspiratiemiddag.