Stimuleringsregeling 2015

Mediawijzer.net heeft voor 2015 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. De missie van Mediawijzer.net is mediawijsheid initiatieven te versterken door netwerkpartners te verbinden. Projecten dienen daarom – zowel binnen de doelgroep als tussen de netwerkpartners – samenwerking en synergie te bevorderen.

– De inschrijving is inmiddels gesloten. Bekijk hier de uitslag – 

Doel en onderdelen regeling 2015

De regeling voor 2015 is net als voorgaande jaren gericht op daar waar het nog misgaat en waar het beter kan. Dit jaar is er ook ruimte om bijzondere projecten een aanmoediging te geven en zo te stimuleren daar waar het juist wel goed gaat.

Er zijn drie verschillende onderdelen ingesteld:

  1. Doelgroep LVB – beschikbaar bedrag voor projecten: € 25.000,-
  2. Opvoedinstrumenten voor ouders/opvoeders – beschikbaar bedrag: € 75.000,-.
  3. Aanmoedigingsprijs bijzondere projecten – beschikbaar bedrag: € 15.000,-.

Doelgroep LVB

We zijn op zoek naar projecten die kinderen met een licht verstandelijke beperking helpen om zich mediawijzer te kunnen gedragen en/of zich via media beter uit te kunnen drukken. Het aangrijpingspunt voor projecten kan zijn het speciaal onderwijs, maar dit is geen voorwaarde.

Het beschikbare bedrag is € 25.000,-. Dit bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Instrumenten opvoeden

Er is veel kennis beschikbaar over mediaopvoeding in opvoedsituaties zoals binnen het gezin. Mediawijzer.net verwijst voor deze informatie naar de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. Om ervoor te zorgen dat deze informatie terecht komt bij een breed publiek, is een slim instrumentarium nodig waarmee ouders/opvoeders zelf kunnen bepalen hoe effectief zij zijn in mediaopvoeding en hoe zij hun opvoedstrategie kunnen aanpassen: wat werkt wel en wat werkt niet, welke opvoedstijl past bij de ouder/opvoeder en hoe sluit dit aan op het mediawijzer maken van kinderen.

Het beschikbare bedrag voor projecten is € 75.000,-. Dit bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Aanmoedigingsprijs

Voor het eerst stellen we een aanmoedigingsprijs in voor projecten die op een eigen, unieke wijze mediawijsheid bevorderen. Deze projecten kunnen binnen alle drie de domeinen vallen: Onderwijzen, Opvoeden en Ontdekken. De prijs is bedoeld als steun in de rug om projecten bekender te maken en de bevindingen ervan te delen.

Het beschikbare bedrag is € 15.000,-. Dit bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Extra informatie

Zie verder de volgende documenten en extra informatie:

Voor vragen graag mailen naar [email protected].

Planning

Binnen de regeling is in totaal € 115.000,- (excl. btw) beschikbaar voor projecten. De planning is als volgt:

Start indienen:23 juni 2015
Deadline indienen:20 september 2015 – De inschrijving is inmiddels gesloten
Uitslag / prijsnominaties:2 november 2015 –
Toekenning prijsWeek van de Mediawijsheid (20 t/m 27 november)
Nieuw te starten projecten dienen uiterlijk 31 december 2016 te zijn afgerond, voor de aanmoedigingsprijs maakt dit niet uit.

Partner worden?

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.

Overige fondsen

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Bekijk ons fondsenoverzicht.