Stimuleringsregeling 2016

Mediawijzer.net heeft voor 2016 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. De missie van Mediawijzer.net is mediawijsheid initiatieven te versterken door netwerkpartners te verbinden. Projecten dienen daarom – zowel binnen de doelgroep als tussen de netwerkpartners – samenwerking en synergie te bevorderen.

Let op: er zijn twee verschillende onderdelen binnen de regeling van 2016: projectaanvragen en de Aanmoedingsprijs. Netwerkpartners kunnen binnen de regeling een aanvraag doen voor een prijs of een speciale vermelding. Dit is om aantoonbaar succesvolle initiatieven nóg breder bekend te maken en onder de aandacht te brengen van het netwerk als inspiratie.

Aanmoedigingsprijs – (prijsaanvraag gesloten)

Update 14 oktober 2016: de prijsaanvraag is inmiddels gesloten.

Voor het tweede jaar is binnen de regeling een aanmoedigingsprijs beschikbaar. Deze is bedoeld als beloning voor initiatieven die op een bijzondere, unieke wijze bijgedragen hebben aan het stimuleren van mediawijsheid of deelaspecten daarvan. Deze initiatieven kunnen binnen alle drie de domeinen passen: Onderwijzen, Opvoeden en Ontdekken.

De aanmoedigingsprijs is een erkenning voor opgeleverde en afgeronde initiatieven die bewezen succesvol zijn geweest. De prijs en de speciale vermeldingen zijn bedoeld als stimulans om initiatieven nóg bekender te maken en onder de aandacht te brengen van het netwerk als inspiratie. 

Voor wie?
Het aanvragen van een aanmoedigingsprijs staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties.

Hoeveel?
Binnen de regeling is € 15.000,- beschikbaar voor aanmoedigingsprijzen. Dit bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één initiatief of te verdelen over meerdere initiatieven. Daarnaast kan Mediawijzer.net speciale vermeldingen toekennen, deze komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de regeling.

Zowel voor de aanmoedigingsprijs als voor de speciale vermeldingen wordt een beeldmerk ter beschikking gesteld voor gebruik op bijvoorbeeld een website.

Wanneer?

Start indienen:14 maart 2016
Deadline indienen:Prijsaanvraag is gesloten
Bekendmaking nominaties:Week van de Mediawijsheid (18-25 nov 2016)
Toekenning prijsEindejaarsbijeenkomst 14 december 2016

Belangrijke informatie

Zie verder de volgende documenten en extra informatie:

Voor vragen graag mailen naar [email protected].

Partner worden?

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.

Overige fondsen

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Bekijk ons fondsenoverzicht.

Projectaanvragen (inschrijving gesloten)

Update 6 juni 2016: inschrijving is gesloten

De jaarlijkse stimuleringsregeling van Mediawijzer.net is bedoeld om nieuwe projecten te stimuleren op gebieden waar het nog mis gaat met mediawijsheid. Voor 2016 is gekozen voor het thema: ‘kwetsbare kinderen en jongeren’. Deze groep loopt vanwege lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperkingen een hoger risico bij het gebruik van media terwijl nog maar weinig mediawijsheid les-/leermateriaal is afgestemd op hun specifieke behoeften. De inschrijving voor het verkrijgen van een bijdrage aan een project is inmiddels gesloten.

We zijn op zoek naar projecten waarbij kinderen en jongeren die om welke reden dan ook – fysiek, geestelijk, maatschappelijk – extra kwetsbaar zijn, gestimuleerd worden om mediawijzer te worden. Als gevolg daarvan kunnen zij beter functioneren, produceren en participeren in onze mediasamenleving. Het aangrijpingspunt voor deze projecten kan liggen bij het onderwijs, bij ouders/opvoeders, bij mediamakers, bij de doelgroep zelf en de omgeving van ‘peers’ – of bij meerdere van deze partijen tegelijk.

Voor wie?
De Stimuleringsregeling 2016 staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties.

Hoeveel?
Binnen de regeling is in totaal € 110.000,- beschikbaar voor projecten gericht op de kwetsbare doelgroepen. Dit bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Belangrijke informatie:

Wanneer?

Start indienen:14 maart 2016
Deadline indienen:Inschrijving is gesloten
Uitslag:29 juli 2016