Storytelling helpt mensen met spraakbeperking

donderdag 15 oktober 2015

Film en storytelling verrijken de communicatie van mensen met een beperking, gedragsprobleem en/of chronische ziekte. Het helpt ze om hun verhaal beter hoorbaar te maken. Dat was de boodschap van het Storytelling Filmsymposium dat woensdag 14 oktober 2015 werd gehouden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De dag begon met een theoretische onderbouwing. Het publiek kreeg een spoedcursus over wat storytelling nou precies is: een verhaal als medium om gevoelens, herinneringen en identiteit over te brengen aan de luisteraar. Zo stelde Nicola Grove (oprichter van OpenStoryTellers): “Stories change minds”. Zodra kinderen leren hoe ze emoties kunnen overdragen met verhalen, ondersteunt dit hun sociale vaardigheden. Het gaat bij storytelling om de verbinding tussen verteller en luisteraar, die samen het verhaal delen. Dit is voor kinderen met een beperking of ziekte die hun spraakvermogen hindert een lastige opgave. Vaak gebruiken zij al andere manieren van communiceren, zoals handgebaren. Maar met behulp van storytelling en de nieuwste mediatechnologieën wordt het eenvoudiger om hun verhalen en emoties te delen.

“Storytelling is as a resistance against the label” (Nicola Grove)

Mijn Film Mijn Verhaal

Hoe kinderen hun verhaal vertellen door film te gebruiken, bleek uit het project ´Mijn Film Mijn Verhaal´. Kinderen vertelden op verlegen of enthousiaste wijze over een leuke dag die ze hadden meegemaakt. Dit deden ze met behulp van filmmateriaal, terwijl Mascha Legel met hen in gesprek ging. Zo was er een film waarin een aantal kinderen op bezoek gingen bij de brandweer. Ook was er een film waarin we zagen hoe een kind koekjes ging bakken met haar moeder. Vervolgens zagen we hoe die kinderen thuis tegen hun moeder of vader vertelden hoe de dag was. Ze deelden samen het verhaal, terwijl de film draaide ter ondersteuning.

Het verhaal van Jelle was het meest aangrijpend. Een jongen van rond de 18 deelde zijn gevoel van isolatie en eenzaamheid. Het was voor hem moeilijk om te participeren, als gevolg van zijn spraakprobleem. Toen hij in contact kwam met Mascha Legel, wist hij dit om te draaien. Film en storytelling boden voor hem de oplossing en zorgde ervoor dat hij weer in contact kwam met mensen. Volgens Jelle is film en storytelling daarom zo van belang:

“Hierdoor laat je ze meedoen aan de maatschappij”

Samenwerking wetenschap en praktijk noodzakelijk

Met het Storytelling Filmsymposium zagen we hoe kinderen met een beperking media bewust inzetten om te communiceren. Bas Agterberg, mediahistoricus bij Beeld en Geluid, gaf aan dat mediawijsheid het thema van de dag was. Deze kinderen creëren films en vertellen daarmee hun verhaal. Dit is een perfect voorbeeld van mediawijs gedrag. Er is echter nog te weinig materiaal voor deze doelgroep. Volgens Mascha Legel verdient film en storytelling een plek in het onderwijs van deze kinderen. Het biedt namelijk veel kansen voor hun taalontwikkeling. Daarbij is er samenwerking nodig vanuit de wetenschap en de praktijk. Mascha Legel en haar collega’s willen hiervoor graag samenwerken met mede-professionals. Deze samenwerking is van cruciaal belang om kennis en praktijkervaring bij elkaar te brengen.

Beschikbare tools

Tijdens het symposium werden een paar tools in de spotlight gezet die al beschikbaar zijn. Martijn Leopold heeft samen met zijn collega de applicatie AssisitiveWare ontwikkeld. Met deze app maken kinderen of jongeren eenvoudig verhalen door foto’s, films en tekst te combineren. Een leuke interactieve applicatie waarmee kinderen media leren creëren. Ook is er de COCP– methodiek, waarover Margriet Heim kwam vertellen. Met deze methodiek worden kinderen of volwassenen die door een handicap niet of nauwelijks kunnen spreken, gestimuleerd om nieuwe of bestaande alternatieve communicatieve vaardigheden te gebruiken.

Mediawijsheid met een beperking

Namens Mediawijzer.net sprak Remco Pijpers over de plek van mediawijsheid op deze dag. Vorige maand verstreek de deadline voor de stimuleringsregeling LVB van Mediawijzer.net. Binnen deze stimuleringsregeling worden onder andere projecten voor kinderen met een beperking gesteund. Helaas is er niet genoeg geld om elk project te steunen, toch pleit Remco ervoor om ieder initiatief een welverdiende plek binnen het netwerk te geven. Het is namelijk altijd waardevol om in contact te komen met mede-professionals en organisaties die werken aan eenzelfde doel.

Meer over dit symposium

Dit symposium werd georganiseerd naar aanleiding van Stichting Com in Beeld. Zij onderzoeken hoe film als ondersteunend communicatiemiddel ingezet kan worden. Mascha Legel voert dit onderzoek uit en was ook degene die op spontane wijze de boodschap overbracht. Het evenement was georganiseerd in samenwerking met Beeld en Geluid, NL Film Fonds, NSGK en Mediawijzer.net.

Reageer: ken jij een waardevol project voor kinderen met een beperking?

Heb je een waardevol project voor kinderen met een beperking en je bent nog geen partner van Mediawijzer.net, neem dan contact op of laat van je horen in een reactie.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.