Prijzen en speciale vermeldingen Aanmoedigingsprijs en Stimuleringsregeling 2015 projecten bekend!

dinsdag 15 december 2015

Voor het eerst in het bestaan van de Stimuleringsregelingen van Mediawijzer.net, zijn er naast projectengelden ook prijzen en speciale vermeldingen toegekend aan partners van het netwerk. Op 15 december 2015 is de uitslag feestelijk bekendgemaakt bij Beeld en Geluid.

In totaal werden voor de regeling van dit jaar 53 projecten aangemeld. De Adviescommissie en de jury (bestaand uit de stuurgroep van Mediawijzer.net) waren onder de indruk en genoten van de vele uiteenlopende, interessante initiatieven en projecten. Alle aanvragen bij elkaar gaven een mooi overzicht van hoe het professionele werkveld zich inhoudelijk heeft verdiept de afgelopen jaren. De kwaliteit van de voorstellen was meestal sterk. Ook werd vaak verwezen naar het Mediawijsheid Competentiemodel en naar de Mediaopvoeding Toolbox van NJi. Samen bouwen we als netwerk dus mooi voort op alle bestaande en gevalideerde kennis.

Prijzen en speciale vermeldingen

Het voor het eerst uitgeven van prijzen en speciale aanbevelingen blijkt een mooi middel te zijn om gericht inspanningen binnen het netwerk te waarderen, kwaliteit te stimuleren en elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden. Meer nog dan het toekennen van projectgelden, biedt het de gelegenheid de verbondenheid binnen het netwerk te vergroten door samen te vieren wat is bereikt. Er zijn 3 prijzen uitgereikt en 6 projecten ontvingen een speciale vermelding. Zie de filmpjes voor meer toelichting.

Prijzen

‘FabLabs’, een gedeelde prijs voor FabLab FryskLab en FabLab Zeeland

FabLabs laten kinderen kennis maken met de techniek van de toekomst, ze worden op een creatieve en nieuwe manier mediawijzer door samen te ontwerpen, te creëren en te delen.

‘Visiespel Slim met Media’ – Karin Sieders en Yola Hopmans

Het spel is creatief van opzet en mooi vormgegeven. Het verdient de volle aandacht van alle schoolteams en schoolbesturen die met mediawijsheid aan de slag willen.

‘Van Schoolkrant naar Nieuwsstudio’ – Merkelbachschool, Dynamo en Nurlimonade

Het project is een toonbeeld van hoe mediawijsheid in de volle breedte onder de aandacht is te brengen van jongeren en verdient navolging in vele andere scholen.

Speciale Vermeldingen

‘Het Scholenproject: Social Media heeft 2 gezichten!’ – Roy van de Vathorst

De jury is zeer positief over het enthousiasme dat uit dit plan spreekt en prijst dat het plan regionaal zo goed is ontvangen.

‘De Netwerkmaatschappij’ – Roeland Smeets

De jury waardeert de vele interessante blogposts, het enthousiasme van de aanvrager en de hoge betrokkenheid bij het netwerk van Mediawijzer.net.

‘Het Merel van Groningen project: Voorlichting over loverboys, grooming en sexting’ – MvG Consultancy, Merel van Groningen

De jury is onder de indruk en beschouwt het initiatief als een mooi project met een bijzondere start.

‘Slim, Verstandig en Handig met Media’ – Digital Playground, Henry Vorselman

De jury waardeert de actieve en waardevolle bijdrage van de organisatie en is verheugd over de aandacht voor mediawijsheid in het praktijkonderwijs.

‘MediaMaffia’ – Emma Eigenraam, Milenka Looman, Sayonara Stutgard

MediaMaffia is een leuk en effectief spel met veel potentie. Bovendien waardeert de jury het enthousiasme en de ambitie van de indieners.

‘BOLAS onthult wat anders verborgen blijft’ – BOLAS, Thomas de Jong

De jury meent dat informatievaardigheden een belangrijke competentie vormen binnen mediawijsheid. BOLAS levert hier een unieke bijdrage aan.

Stimuleringsregeling 2015: Projecten ‘Opvoeden’ en ‘LVB jeugd’

Binnen de regeling is voor het onderdeel ‘Opvoeden’ een bedrag van € 75.000,- beschikbaar gesteld. Er kwamen 19 projectaanvragen voor binnen waarvan er 3 zijn toegewezen. Deze 3 projecten worden aangemoedigd met elkaar samen te werken om elkaars activiteiten te versterken.

 • ‘Ouders Mediawijs’ door Family Factory
  In dit project worden workshops en deelnemersmaterialen ontwikkeld voor verschillende doelgroepen ouders: van peuters tot pubers. Het reeds bestaande aanbod van De Family Factory wordt door de doelgroep hoog gewaardeerd en ervaren als positief, praktisch en laagdrempelig. Met de uitbreiding completeert De Family Factory het aanbod en bereikt daarmee een brede doelgroep aan ouders. Daarnaast wordt een PR campagne ontwikkeld.
 • ‘Aan de slag met Mediaopvoeding’ door NJi, Peter Nikken
  In dit project maakt NJi de vertaalslag van de Toolbox op papier naar concrete handelingen in de praktijk, het liefst zo dicht en integraal mogelijk bij het gezin, in de wijk. Daartoe worden professionals in de basiszorg Jeugd en Gezin, voorzien van ondersteunend materiaal zodat zij zelf ouderbijeenkomsten kunnen organiseren en zelf gezinnen kunnen informeren en adviseren. Daarnaast worden verdiepende workshops/trainingen ontwikkeld waarbij videomateriaal over gezinssituaties wordt ingezet. Op deze manier krijgt de Toolbox een visuele component.
 • ‘Mediaopvoeding: start het gesprek’ door Opvoedinformatie Nederland
  In dit project worden ouders en opvoeders geprikkeld om met mediaopvoeding aan de slag te gaan, juist als ze daar nog niet zelf actief naar op zoek zijn. Ouders/opvoeders krijgen elke week een prikkelende ‘conversatiestarter’ voorgelegd in de vorm van een grappige/intrigerende vraag, tip of weetje waar je over gaat praten. Deze worden ingebracht op on- en offline plaatsen en momenten waar ouders hiervoor openstaan. Ook worden barterdeals gesloten met bestaande kanalen, van online communities (zoals Facebook) tot huis aan huis bladen.

LVB Jeugd

Binnen de regeling is voor het onderdeel ‘LVB Jeugd’ een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Er zijn 11 projectaanvragen ingediend waarvan er 3 zijn toegewezen. Twee toewijzingen zijn onderzoeksgerelateerd, de jury moedigt daarmee het doen van extra onderzoek voor deze doelgroep aan.

 • ‘Mediawijs Unlimited!’ door Fontys Hogeschool Pedagogiek, Christa Nieuwboer
  In dit project wordt een laagdrempelige blended training ontwikkeld voor groepsleiders in de LVB sector, daarbij wordt de handelingsverlegenheid aangepakt en concrete tools geboden. De training komt na afloop vrij beschikbaar. De training wordt ontwikkeld samen met 8 studenten die hiermee hun onderzoek- en ontwerpopdracht uitvoeren. Er is gekozen voor een positieve insteek in plaats van een focus op de beperkingen van de cliënten, vandaar de naam van de training. Fontys werkt hierin samen met Koraalgroep/Gastenhof.
 • ‘Mediaopvoeding in de LVB zorg’ door Hogeschool Windesheim, Helprich ten Heuw
  In dit project wordt bij de reeds in ontwikkeling zijnde leergang media-opvoeding, een additionele module ontwikkeld gericht op professionals die werken met de LVB doelgroep. De gehele leergang wordt vervolgens aangeboden aan instellingen. Er wordt samengewerkt met Trias en MEE en er is een samenwerking met University college Leuven.
 • ‘Spelenderwijs mediawijs’ door Spelwijs, Martine Kroezen
  In dit project worden wordt een toolkit ontwikkeld gericht op LVB jongeren die verblijven in een Justitiële Jeugdinrichting en instellingen van gesloten jeugdzorg. Binnen deze instellingen bevinden zich veel daders en slachtoffers van onveilig mediagebruik. Om herhaling van problemen en recidive te voorkomen is het van belang dat deze doelgroep inzicht en vaardigheden ontwikkeld.

De oplevering moet plaatsvinden voor 31 december 2016. We wensen alle gehonoreerden veel succes met de voortzetting van hun projecten en initiatieven!

Lees ook:
» Verslag door blogger Maud: 10 jaar mediawijsheid… En dat moet gevierd worden!
» Jubileumboek: Mediawijsheid 2005 > 2015 > 2025

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.