Voor een project in oprichting waarbij burgers en journalisten zich samen sterk maken voor het behoud van vrije meningsvorming in een digitaliserende wereld, is Netwerk Mediawijsheid op zoek naar een bevlogen freelance projectleider vanaf 1 februari 2023 t/m december 2024.

Over het project DSA en DMA: Kan een groot pakket aan nieuwe Europese regels er aan bijdragen dat het internet een socialere plek wordt?

Met het project ontwikkelt Netwerk Mediawijsheid een aanpak om de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij de journalistiek te verhogen en mede daardoor de vrije journalistiek te beschermen. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Een belangrijk onderdeel van dit project is een educatief programma gericht op jongeren.

Het doel is om aandacht te generen voor thema’s zoals de waarde van vrije journalistiek in een  democratie, de polariserende werking van  desinformatie, bevorderen van sociaal gedrag online en van nieuwswijsheid. Dit doen we door partijen die al succesvol en actief zijn in het onderwijs rondom deze thema’s te stimuleren en bij elkaar te brengen. Denk hierbij aan educatieve aanbieders en journalistieke partijen.

Samen met al deze aanbieders bepaalt de projectleider waar gaten liggen en waar er nog aanvulling of versterking nodig is in het huidige educatieve aanbod en hoe dat relatief snel is te implementeren en/of door te ontwikkelen is. Belangrijk ook is dat aangesloten wordt op het Masterplan Basisvaardigheden van minister Wiersma waarmee burgerschap en digitale geletterdheid een vaste plek krijgen in het onderwijs curriculum. 

Wij zijn op zoek naar een projectleider die het educatieve programma gaat coördineren. De looptijd is van februari 2023 tot en met december 2024. De projectleider werkt hierbij direct samen met de werkgroep met daarin diverse stakeholders, zoals Beeld & Geluid, Kennisnet,  Human, KB, Nieuws in de Klas en NVJ, en opdrachtgever Netwerk Mediawijsheid

Taken Projectleider

 • Ontwikkelen projectplan en impact strategie
 • Budget beheren
 • Planning monitoren en waar nodig aansturen van werkgroep
 • PR- en communicatiestrategie ontwikkeling richting scholen&docenten
 • Rolverdeling bepalen 
 • Plannen en organiseren van werkgroepen
 • Kwaliteitscontrole op geleverde stukken en middelen
 • Vernieuwende ideeën en samenwerkingen stimuleren
 • Evaluaties inplannen en beheren
 • Het bespreken van dilemma’s, prioriteiten, bijstellen koers met de programmaleider van DichterBijNieuws
 • Presentatie geven over de voortgang bij het strategische team
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Opleveren van het project in een eindrapportage, inclusief evaluaties en analyse op impactstrategie

Voorwaarden

 • Heeft aantoonbare ervaring met (senior) projectmanagement, waarbij overzicht houden, prioriteren en acties beleggen dagelijkse kost zijn.
 • Bekendheid met mediawijsheid en maatschappelijke thema’s rondom persveiligheid en persvrijheid 
 • Bekendheid met het basis en voortgezet onderwijssysteem in Nederland en met ontwikkelingstrajecten van educatief aanbod
 • Een netwerk van organisaties die zich bezighouden met mediawijsheid en/of journalistiek is een pre
 • Ervaring met communicatiecampagnes richting scholen is een pre
 • Kennis van de doelgroep leerlingen en docenten in VO en/of MBO is een pre 

Tijdinvestering en vergoeding

Ongeveer 800 uur verdeeld over de maanden februari 2023 tot en met december 2024. Vergoeding is tussen de 80 euro a 90 euro per uur (afhankelijk van ervaring). 

Over Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is gevestigd in het kleurrijke pand van Beeld & Geluid in Hilversum en maakt zich hard voor een toekomst waarin alle Nederlanders bewust, kritisch en actief kunnen omgaan met digitale media. Onze gezamenlijke missie is ‘Iedereen mediawijs’. Om die missie te bereiken ontplooien partners initiatieven voor volwassenen, senioren, jongeren (0-25 jaar), kwetsbaren en hun ondersteuners. Met meer dan duizend partnerorganisaties is Netwerk Mediawijsheid een bijzonder veelzijdig netwerk. De kracht van het netwerk ligt in de kennisdeling en samenwerking. Samen pakken we belangrijke mediawijsheid thema's makkelijker, sneller en creatiever aan. En dat is nodig, want de roep om mediawijsheid wordt alleen maar groter.

Ben je enthousiast geworden?

Ben jij die bevlogen projectleider waar wij naar op zoek zijn? Laat het ons uiterlijk 31 januari weten door een mailtje te sturen met je CV en een korte motivatie naar mimi.vandun@mediawijzer.net  ter attentie van Mimi van Dun en onder vermelding van ‘DichterBijNieuws – Projectleider’. We nemen dan uiterlijk 1 februari contact met je op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.