Vaders spannen zich minder in voor mediaopvoeding dan moedersOproep aan vaders: ontdek samen met je kind de digitale wereld

dinsdag 10 april 2018

Vaders zijn minder actief bezig met de mediaopvoeding van hun jonge kinderen dan moeders. Dit blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek dat tijdens de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. Vaders lezen hun dreumes, peuter of kleuter minder vaak voor dan moeders. Ook begeleiden vaders hun jonge kind minder vaak op de tablet of smartphone, terwijl dat beter is voor de ontwikkeling van hun ukkie. Uit het onderzoek blijkt verder dat vaders vaker dan moeders vinden dat kinderen evenveel leren van ervaringen in het ‘echte’ leven, als van ervaringen die zij opdoen bij het gebruik van media.

» Directe download Iene Miene Media 2018

Dreumesen, peuters en kleuters hebben nog moeite te begrijpen wat zij allemaal op een scherm zien. Ze herkennen het verschil tussen echt en nep nog niet. Van media als boekjes, filmpjes en apps die te ingewikkeld zijn, kunnen jonge kinderen in de war raken en een verkeerd beeld van de werkelijkheid krijgen. “Daarom is de begeleiding door ouders zo belangrijk,” vertelt Krista Okma, opvoedexpert en ontwikkelaar van het Digi ABCD voor ukkies. “Door in gesprek te gaan met je kind over wat je op het beeldscherm ziet, krijg je zicht op wat je kind al begrijpt en waar je je kind kunt ondersteunen. Ook leert je kind zo dingen te benoemen, te focussen en traint het zijn of haar geheugen.”

“Bovendien is het heel leuk om samen de digitale wereld te verkennen,” vervolgt Okma. “Daarom wil ik juist vaders oproepen de tablet of smartphone vaker samen met zoon of dochter te gebruiken. Ontdek samen interactieve prentenboeken, leuke apps en filmpjes die passen bij de leeftijd van je kind. Op websites zoals Mediasmarties en Mediaukkies.nl vind je goede content die past bij de ontwikkelingsfase van je kind.”

Natuurlijk zijn er momenten waarop het voor ouders prettig is als hun kind zich alleen met media vermaakt, bijvoorbeeld tijdens het koken of bij bezoek. Met een simpele tip kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kind goede content ziet. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een mapje aanmaken met filmpjes en apps die zij al vaker met hun kind hebben bekeken. Kinderen kunnen met deze content prima alleen gelaten worden. Van herhaling leren kinderen namelijk de structuur van een verhaal herkennen en nieuwe dingen ontdekken. Herhaling is heel goed voor de ontwikkeling.

Om ouders te ondersteunen bij de mediaopvoeding van hun kinderen, heeft Mediawijzer.net het Digi ABCD voor ukkies ontwikkeld dat is gelanceerd tijdens de Media Ukkie Dagen. Het Digi ABCD geeft ouders tips over hoe zij hun kinderen in de digitale wereld goed kunnen begeleiden. Hiervoor is het Mediawijsheid Competentiemodel en de MediaDiamant: Wegwijs in mediaopvoeding als bron gebruikt. De MediaDiamant is in 2017 ontwikkeld door verschillende Nederlandse experts in mediaopvoeding.

De Media Ukkie Dagen vinden plaats van 6 t/m 13 april met als thema ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’. Ouders en hun jonge kinderen kunnen in het hele land deelnemen aan activiteiten over mediaopvoeding.

Opvallende verschillen tussen vaders en moeders

  • Moeders (49%) lezen meestal boekjes voor. Vaders doen dit minder (16%).
  • Moeders vinden vaker (42%) dat hun kind uitsluitend met een van de ouders op de tablet mag dan vaders (34%).
  • Meer moeders (77%) dan vaders (60%) vinden het belangrijk te weten wat hun kinderen op de tablet of smartphone doen.
  • Vaders vinden vaker (24%) dat kinderen evenveel leren van ervaringen in het ‘echte’ leven, als van ervaringen die zij opdoen bij het gebruik van media dan moeders (17%). Kinderen leren overigens meer van ervaringen in de ‘echte’ wereld: hoe dingen ruiken, voelen en bewegen.

Over het Iene Miene Media-onderzoek

Iene Miene Media is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Mediawijzer.net naar de laatste ontwikkelingen in mediagebruik binnen gezinnen met jonge kinderen. Het onderzoek onder 1.026 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar in Nederland vond plaats in februari en maart 2018. Het is uitgevoerd door The Choice Marktonderzoek & Advies in opdracht van Mediawijzer.net.

» Download onderzoek Iene Miene Media 2018

» Digiskills rapport Iene Miene Media 2018 (extra onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Iene Miene Media)

» Belang vaardigheden Iene Miene Media 2018 (extra toelichting op het belang van vaardigheden binnen het Iene Miene Media onderzoek 2018)

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.