Verklaring diversiteit & inclusie Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is met meer dan duizend partners een bijzonder veelzijdig netwerk. Ons doel is om als netwerk een goede afspiegeling te vormen van de diverse Nederlandse samenleving. Daarmee vergroten we de kracht van het netwerk en maken we Nederland makkelijker, sneller en creatiever mediawijs. Een representatief netwerk is van groot belang voor het realiseren van onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs.

Een breed scala aan perspectieven en achtergronden is belangrijk voor het functioneren van onze netwerkorganisatie. We werken daarom aan diversiteit en een inclusieve werkcultuur binnen het programmateam van Netwerk Mediawijsheid. Dat geldt ook voor de Programmaraad, de Wetenschappelijke Raad en de leveranciers waarmee we werken. We moedigen alle netwerkpartners aan om dit ook na te streven.

» Lees het blogartikel van programmadirecteur Mary Berkhout-Nio over het belang van een representatief netwerk

Zo organiseren we het netwerkbreed

Verbinden van netwerkpartners

Iedereen bij Netwerk Mediawijsheid speelt een rol in het vergroten van diversiteit en inclusie. Het programmateam brengt mensen bijeen die vanuit een interesse in diversiteit en inclusie willen bijdragen aan de missie ‘Nederland mediawijs’. Tijdens netwerksessies, de MNX (Mediawijsheid Netwerk Experience) en via het blog op netwerkmediawijsheid.nl kun je meedenken en meedoen. Dat kan door middel van gesprekken, discussie, feedback en het verstrekken van informatie die relevant is voor andere netwerkorganisaties.

Werkgroep voor beleid en aanpak

Er is een werkgroep opgericht om te ondersteunen bij het vormen van beleid en aanpak. De leden helpen ons met het inrichten van positieve verandering binnen het netwerk, door hun ervaringen en netwerk in te brengen en te verbinden aan onze missie. Ook helpen zij bij het stimuleren van samenwerking en het delen van ‘best practices’. De programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid is verantwoordelijkheid voor het opstellen en naleven van strategie en activiteiten op gebied van diversiteit en inclusie.

Zo organiseren we het bij het programmateam

Inclusieve communicatie

In alle uitingen, producten en diensten streeft het programmateam representativiteit na in beeld, tekst en taalgebruik. Met inclusieve communicatie zorgen we dat alle doelgroepen zich gehoord voelen en zichzelf kunnen herkennen. We zijn daarop aanspreekbaar door netwerkpartners via [email protected].

RESPECT

We streven naar een ondersteunende en inclusieve omgeving binnen het programmateam en alle netwerkbijeenkomsten die we organiseren. We zorgen dat iedereen die bij/voor/met ons werkt zich gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn in het werk. Waardigheid en respect op het werk vereisen aandacht en toewijding van iedereen die bij Netwerk Mediawijsheid is aangesloten.

WELZIJN

We doen er alles aan om de medewerkers binnen het programmateam een gezonde balans te bieden tussen werk en privé. We erkennen dat het bereiken van dat gevoel van evenwicht iets heel persoonlijks is; het gaat om keuze en flexibiliteit. Zo kunnen vrije dagen (in overleg) afgestemd worden op de culturele identiteit of persoonlijke situatie van de werknemer.

De medewerkers binnen het programmateam zijn in dienst bij twee werkgevers (ECP en Beeld en Geluid) of werken als freelancer. Aan allen bieden we een omgeving waarin iedereen – ongeacht hun verplichtingen buiten het werk – de kans heeft om te floreren, waaronder:

  • Flexibel werken
  • Verlofregelingen
  • Carrièreontwikkeling
  • Gezellige teambijeenkomsten
  • Persoonlijke begeleiding

LOOPBAANKANSEN

We streven naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid om bij het programmateam van Netwerk Mediawijsheid te komen werken. We behandelen alle sollicitaties gelijk, ongeacht leeftijd, beperking, culturele achtergrond, genderidentiteit of geslachtsuitdrukking, religie of overtuiging, seksuele geaardheid of enig ander gelijkheidskenmerk.

Via stageplaatsen investeren we in een instroom van nieuw talent, die een belangrijke bron vormt voor diverse perspectieven binnen het programmateam en het netwerk.

mei 2020