Op weg naar digitaal zelfvertrouwen: verslag Digisterkerdag 2017

donderdag 26 oktober 2017

Voor de vierde keer op rij organiseerde Stichting Digisterker op 12 oktober de Digisterkerdag bij Cultura in Ede. Stichting Digisterker kijkt terug op een geslaagde en informatieve dag. Het thema dit jaar was ‘Digisterke verhalen – mensen op weg naar digitaal zelfvertrouwen’.

Welkomstwoord

In zijn welkomstwoord gaf gastheer Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, een toelichting op het dagthema ‘Digisterke verhalen’.  In zijn inleiding liet hij zien dat het Digisterker-programma vrijwel landelijke dekkend is door het cursusaanbod van bibliotheken. Ook gaf hij enkele voorbeelden van reacties van cursisten, zoals die na afloop van de cursussen verzameld worden.

Een van de reacties was die van een cursist uit Amsterdam: “Vanaf het eerste contact [met de bibliotheek] een veilige plaats om met mijn digitaalangst om te leren gaan.” Piet Boekhoudt lichtte het veelzeggende woord ‘digitaalangst’ eruit: “De samenvoeging van ‘digitaal’ en ‘faalangst’ vat de koudwatervrees van cursisten mooi samen.” De cursist uit Amsterdam overwon zijn ‘digitaalangst’: “Na deze cursus voel ik mij veel zelfverzekerder en zelfredzamer en minder bang om iets ‘fout’ te doen.”

 

Opening

De opening van het ochtendprogramma werd verzorgd door dagvoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij trad op als gespreksleider tussen de diverse programma-onderdelen en sprekers en gaf op geheel eigen wijze vorm en inhoud aan het begrip ‘digitalisering’.

De informatiesamenleving is van ons allemaal

Steven Luitjens van het ministerie van BZK sprak over de ontwikkeling van de digitale samenleving. Hij stelt vast dat we in deze ontwikkeling zullen moeten meegaan, maar dat ongeveer een kwart van Nederlanders daarin achterblijft. Een mooie samenvatting van zijn betoog is te vinden in de reportage van Eimer Wieldraaijer in het Bibliotheekblad. Steven Luitjens is directeur Informatiesamenleving en Overheid op het ministerie van BZK. Hij is tevens als voorzitter van de Raad van Toezicht verbonden aan Stichting Digisterker.

Meer bereiken

Jos Debeij (hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel bij de Koninklijke Bibliotheek) riep op tot meer aandacht voor het dichten van de digitale kloof van 2.5 miljoen kwetsbare mensen die niet mee kunnen. Centraal stond de vraag: “Hoe kunnen we nu als stelsel in z’n geheel ervoor zorgen dat er schaalvergroting plaatsvindt van het aantal cursisten zodat we over 5 jaar 1 miljoen burgers over de digitale kloof geholpen hebben?”

Door deze schijnbare onmogelijke opgave op te delen in “molshopen” kan een “berg” werk verzet worden, volgens Debeij. Hij riep Bibliotheken dan ook op om lokaal mee te werken aan de opschaling. Met een knipoog naar de onmogelijke opgave voor de kwalificatie van het Nederlands elftal riep hij verder iedereen op om via teamzevennul@gmail.com mee te denken.

Aansluitend stelde Marjolein Oomes van de Koninklijke Bibliotheek (KB) zich de vraag hoe we meer bereiken bij de mensen die we bereiken. Deelname aan een cursus is mooi, maar daadwerkelijk een verhoging van vaardigheden op de lange termijn is het uiteindelijke doel. De KB zet daarvoor in op effectmonitoring, waarmee de voortgang in de vaardigheden bij eindgebruikers gemeten kan worden. Meer bereiken bij grotere aantallen cursisten is voor de KB de doelstelling voor 2018.

Nieuwe ontwikkelingen

Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker) ging in zijn presentatie kort in op de voortgang van het landelijke Digisterker-programma. Ook gaf hij een vooruitblik op de nieuwe diensten en producten die Digisterker ontwikkelt. Binnenkort komt het volgende beschikbaar:

 • Hertaalde versies van de Digisterker-werkboeken, waarbij de teksten geschreven zijn op taalniveau B1
 • Docenten krijgen de mogelijkheid om het werkboek modulair samen te stellen waardoor onderwerpen weggelaten of toegevoegd kunnen worden
 • Het werkboek krijgt een nieuwe vormgeving
 • De Digisterker-Nieuwsbrief verschijnt vanaf nu als als e-magazine
 • Er komt een Digisterker-aanbod voor jongeren in het (v)mbo
 • Digisterker onderzoekt of passend aanbod voor nieuwkomers mogelijk en haalbaar is. Hiervoor lopen enkele pilots

Panelgesprek

Het belang van ondersteuning van mensen die er moeite mee hebben om hun zaken met de overheid digitaal te regelen, kwam in het panelgesprek goed uit de verf. Het verhaal dat Nellie Timmer vertelde over haar persoonlijke overwinning van de digitale wereld maakte grote indruk op de zaal en werd diverse keren beloond met applaus. Met “Er gaat een wereld voor je open” vatte ze haar ervaring samen.

Lia Verheijen vertelde over de aanpak in Veldhoven. Mark Deckers ging in op onderzoek dat in Denemarken is uitgevoerd naar de (economische) opbrengst van cursisten en de vertaling daarvan naar de Nederlandse situatie. Zie ook zijn blogartikel over dit onderwerp. Astrid van den Biggelaar van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten vertelde onder meer over wat de overheid doet om mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening te ondersteunen.

Uitreiking inspiratieboekje

De uitreiking van het inspiratieboekje ‘Digisterke verhalen’ werd ingeleid met de ‘Fanfare for the Common Man’ (Aaron Copland). “In tegenstelling tot ‘sterke verhalen’, zijn de ‘Digisterke verhalen’ niet te mooi om waar te zijn”,  volgens Piet Boekhoudt. “Het zijn mooie verhalen die echt waar zijn. Mensen die beter in staat zijn om hun zaken digitaal te regelen en die een wereld voor zich zien opengaan.” Hij overhandigde het eerste exemplaar van het boekje aan oud-cursiste Nellie Timmer: “Omdat u er zo mooi over kunt vertellen en omdat u andere cursisten inspireert om hetzelfde te doen als wat u deed. Namelijk een stap te zetten op weg naar meer digitaal zelfvertrouwen. En ook omdat u ons inspireert en ons de energie geeft om met ons werk door te gaan.”

Het verhaal van Nellie Timmer is in het boekje opgenomen. Zij vertelt over wat de cursus met haar zelfvertrouwen heeft gedaan en wat ze nu zelf allemaal digitaal regelt voor haar en haar man. Na de uitreiking bedankte zij op haar beurt alle aanwezigen voor het goede werk dat iedereen, vaak belangeloos, doet om mensen te ondersteunen.

Na afloop van het ochtendprogramma kregen alle deelnemers het inspiratieboekje mee naar huis. Alle bij Digisterker aangesloten bibliotheken ontvangen daarnaast nog 2 exemplaren per post. Ook kan er bijbesteld worden; informatie daarover volgt later.

 

Middagprogramma parallelsessies ronde 1

 • DigiD, Mijn Overheid en DigiD Machtigen met Erwin Koster, Marcel Vogel en Martin Diaz d’Ullois (Logius): in deze sessie kwam de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen rondom DigiD aan bod.

 • Educatief programma Digitale overheid en Jongeren met Angeliek van der Zanden (Stichting Digisterker), Jefta Bego (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) en Ellen van Schie (de Bibliotheek Rotterdam): in deze sessie stond het Educatief programma Digitale overheid en (v)mbo van Digisterker centraal.

 • Digisterker voor nieuwkomers? Zo start je ermee! met Kim Keijsers (Stichting Digisterker) Paulien Schreuder (de Bibliotheek Noord Fryslân) Hendrik Aarden (Vluchtelingenwerk Noord-Nederland) en Susan Schepers (de Bibliotheek Dommeldal): een deel van de 2.5 miljoen mensen die (onvoldoende) digivaardig zijn, bestaat uit nieuwkomers. Steeds meer werken Bibliotheken, gemeenten en aanbieders van Vluchtelingenwerk samen om de cursus onderdeel van het integratieproces te laten zijn. Maar is dat zo makkelijk?

 • Durftevragen met Sander Datema: ‘Durftevragen’ is een dynamische werkvorm waar iedereen elkaar helpt. Zij deden dit door het stellen van hun vraag aan de groep, bijvoorbeeld “Hoe kan ik …. laten lukken?”

 • Kenniscafé – jij als Digisterker-docent met Eva Bosgraaf (Trainer Digisterker, Go Mediacoach) en Babette Egges-Huijsmans (Trainer Digisterker, Adviseur digitale geletterdheid, ProBiblio): tijdens de twee kenniscafé’s begeleid door Babette Egges en Eva Bosgraaf kregen ervaren en minder ervaren Digisterker-docenten de kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen

Middagprogramma parallelsessies ronde 2

 • Convenant Belastingdienst en Bibliotheken met Maaike Toonen, Lisenka Akse (Koninklijke Bibliotheek), Eline Ophorst (Belastingdienst) en Ilker Kocas (de Bibliotheek Rotterdam): in de samenwerking tussen tussen de Belastingdienst en de Bibliotheken is afgesproken dat in 2017 alle aan het convenant en dat minimaal dertig bibliotheken belastingspreekuren in de bibliotheek zouden organiseren.

 • Dienstverlening aan jongeren door DUO en Belastingdienst met Mariëlle Dupont (Servicekantoor Rotterdam DUO) en Erik Vlugt, Bamdad Tahmooresi (de Belastingdienst / Interactiewerf): in deze sessie stond het perspectief van de uitvoeringsorganisaties centraal. DUO en de Belastingdienst lieten de deelnemers zien wat er bij hun organisaties gebeurt om de digitale dienstverlening aan de doelgroep jongeren te verbeteren.

 • Nieuwe doelgroepen bereiken? Zo doe je dat! met Koen Jacobs en Colette van Boxtel (Nowadays) en Marleen Buurman (Biblionet Drenthe): hoe bereik je met Digisterker ook mensen die de weg naar de bibliotheek niet vinden of die daar van nature minder komen? Als antwoord op deze vraag ontwikkelden Biblionet  Drenthe en marketingbureau Nowadays in de gemeente Midden-Drenthe een aanpak voor het sociaal domein en voor bedrijven met als doel op om grotere schaal bereik te realiseren.

 • Kenniscafé – jij als Digisterker-docent met Eva Bosgraaf (Trainer Digisterker, Go Mediacoach) en Babette Egges-Huijsmans (Trainer Digisterker, Adviseur digitale geletterdheid, ProBiblio): tijdens de twee kenniscafé ‘s begeleid door Babette Egges en Eva Bosgraaf kregen ervaren en minder ervaren Digisterker-docenten de kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen

Bekijk het e-magazine over de dag inclusief fotoverslag hier.

Lees ook het verslag op Bibliotheekblad.nl.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.