Wat geven we mee aan het ontwikkelteam Digitale geletterdheid? Verslag + laatste kans om suggesties in te sturen

donderdag 27 juni 2019

Op 7 juni 2019 organiseerde Netwerk Mediawijsheid weer een feedbacksessie voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu. Netwerk Mediawijsheid heeft een verslag geschreven van de feedback die is opgehaald tijdens deze sessie en nodigt eenieder uit om hierin mee te lezen en aan te vullen waar nodig. 

“De houding ten opzichte van media verdient aandacht. Het is belangrijk om media bewust, verantwoordelijk, kritisch en actief te kunnen gebruiken om optimaal te kunnen deelnemen aan de huidige samenleving.” Zo luidt de visie van het ontwikkelteam van Curriculum.nu. Mediawijsheid wordt binnen het onderwijs gezien als belangrijk onderdeel en dit jaar worden de eerste stappen gezet richting de opname van digitale geletterdheid in het curriculum. Inmiddels is het traject van Curriculum.nu in de laatste fase gekomen en worden de resultaten vooralsnog in het najaar van 2019 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over het ontwikkelproces en welke stappen het ontwikkelteam al heeft gemaakt, verwijzen we je graag door naar dit overzicht.

Lever jouw feedback aan!

Het verslag van de sessie vind je hier. Hierin lees je wat er tijdens de sessie op 7 juni j.l. is besproken en wat we graag meegeven aan het ontwikkelteam in deze laatste consultatieronde (7 mei tot en met 11 augustus). Het conceptvoorstel van het ontwikkelteam lag ten grondslag aan deze sessie. Wil je deze kans aangrijpen om voor de laatste keer mee te denken over digitale geletterdheid in het onderwijs? We zullen jouw suggesties in beraad nemen en waar mogelijk toevoegen aan het verslag dat we namens het netwerk insturen. Je hoort zo snel mogelijk van ons. Update: het is niet meer mogelijk om suggesties in te sturen. 

Feedbackformulier

Je kunt eventueel ook individueel het feedbackformulier voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid hier invullen (red. niet meer beschikbaar) als je graag punten extra wil benadrukken of als er dingen zijn die volgens jou onvoldoende aan bod komen in het huidige conceptvoorstel. Dit feedbackformulier moet uiterlijk zondag 11 augustus worden ingeleverd bij Curriculum.nu.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.