Video: De Taalversterker maakt complexe teksten automatisch eenvoudig

maandag 24 januari 2022

Hoe verging het de zes projecten die in in 2021 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid als onderdeel van de Challenge All Inclusive? Van co-creatie met studenten tot inclusief ontwerp van AI. De zes initiatieven zetten ieder op eigen manier in op inclusief ontwerp, inclusief bereik of inclusieve media. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag: Danielle Arets van Fontys Hogescholen

De missie van Netwerk Mediawijsheid is: iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt iedereen. Dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, Mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen. Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid de Challenge All Inclusive 2021. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten.

Techniek om teksten simpeler te maken

De Taalversterker is één van de gehonoreerde projecten. Fontys Hogeschool Journalistiek/ Lectoraat Journalistiek & Innovatie, Brabantse Dagbladen en Taalnetwerk Midden Brabant werken samen aan een automatisch systeem, dat met inzet van slimme technologie bestaande journalistieke teksten automatisch kan samenvatten en vereenvoudigen. Zo wordt het bestaande nieuwsaanbod beter toegankelijk voor de (groeiende) groep laaggeletterden. De ambitie is om ook toe te werken naar een gepersonaliseerd lesprogramma voor laaggeletterden.

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

“In 2017 zijn vanuit het Lectoraat Journalistiek en Innovatie van Fontys Hogeschool Journalistiek in samenwerking met Universiteit Tilburg gestart met een onderzoek naar de inzet van Natural Language Generation voor voetbalverslaggeving. Dit project resulteerde onder meer in het systeem PASS dat sportdata kan omzetten in goed leesbare teksten. In het onderzoek stuitten we ook op de mogelijkheden van text summarization. Een techniek die complexe teksten automatisch eenvoudiger maakt en samengevat.”

“We zijn toen gaan verkennen in hoeverre deze technologie betekenisvol kan worden ingezet voor het nieuwsproductieproces. Daarbij ontdekten we onder meer dat we hiermee nieuws beter kunnen ontsluiten voor de groeiende groep laaggeletterden. Dit resulteerde in het project ‘De Taalversterker’. Waarbij we onderzoeken in hoeverre we met inzet van NLG teksten beter geschikt kunnen maken voor mensen met diverse taalproblemen. Tevens verkennen we de mogelijkheden om customized trainingsprogramma’s aan te bieden.”

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

“De ontwikkelingen op het gebied van Natural Language Generation gaan razendsnel; De techniek is steeds beter in staat om snel en accuraat teksten te generen op basis van gestructureerde data. Evenals het maken van samenvattingen van bestaande teksten. Daarmee biedt de techniek veel mogelijkheden voor de journalistiek.”

“Voor het inzetten van NLG voor laaggeletterdheid is het echter nodig om goede kennis te hebben van hun behoeften en de manier waarop ze nu nieuws tot zich nemen. In het project De Taalversterker hebben we samen met het Taalnetwerk Midden Brabant en ROC Tilburg gekeken naar de behoeften van deze doelgroep. Daaruit blijkt onder meer dat er veel winst te behalen valt bij het verbeteren van de UX van nieuwswebsites; met name door het gebruik van betere afbeeldingen, gepaard met de juiste typografie wordt nieuws toegankelijker. Hier hebben overigens niet alleen de groeiende groep laaggeletterden, maar ook een grote groep andere nieuwsgebruikers baat bij. Voor meer inclusieve nieuwswebsites is meer onderzoek nodig naar o.a. tekst-beeld verhoudingen, typografie en UX.”

“De doelgroep geeft ook aan behoefte te hebben aan eenvoudiger taalgebruik. De Taalversterker zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Daarbij is het wel belangrijk dat deze techniek goed aansluit bij het taalniveau en bovendien geïntegreerd- als plugin op een website- gebruikt kan worden.”

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als ze zelf met inclusie aan de slag willen?

“We hebben in dit project vooral veel geleerd door de inzet van design thinking als onderzoeksmethode. Waarbij we in nauwe samenwerking met de doelgroep zelf zijn gaan kijken hoe we een nieuwe tool/ service kunnen ontwikkelen die goed aansluit bij de doelgroep. Deze doelgroepgerichte innovatiemethode levert waardevolle inzichten op voor de doorontwikkeling.” 


Lees ook:

Deze 6 initiatieven ontvangen de stimuleringsbijdrage om werk te maken van inclusie
Video: “Om effect te creëren, moet je een kiezel in het water gooien”
Video: “Tijdens onze samenwerking hebben we echt nieuwe dingen van elkaar geleerd”
Video: “Inclusie kan een lastig thema zijn, maar ieder stapje helpt”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.