Video online Masterclass: hoe maak ik van mijn leerlingen kritische webgebruikers?

vrijdag 10 januari 2014

Vorig jaar organiseerden Kennisnet en de Open Universiteit Nederland (OU) de online masterclass ‘Hoe maak ik van mijn leerlingen kritische webgebruikers?’.

De online masterclass gaat in op de problemen die in het onderwijs worden ervaren als het gaat om de informatievaardigheden van leerlingen, op de vaardigheden die we van hen verlangen en de wijze waarop we onderwijs in deze vaardigheden kunnen vormgegeven.

In de video komt aan bod:

  • welke problemen in het onderwijs worden ervaren ten aanzien van het kritisch webgebruik van leerlingen.
  • welke vaardigheden van leerlingen worden verlangd, waar leerlingen problemen mee hebben en hoe dit samenhangt met onder meer persoonlijke en contextgebonden factoren.
  • hoe je onderwijs kunt ontwerpen om leerlingen te stimuleren kritisch om te gaan met informatie.

Over Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel
Deze masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel. Saskia is hoogleraar in de ‘Learning Sciences’ bij het ‘Centre for Learning Sciences and Technologies’ (CELSTEC) van de Open Universiteit. Ze doet samen met verschillende promovendi onderzoek naar ‘information literacy’ en ‘instructional design’.

Dit artikel verscheen eerder op Kennisnet.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.