Video: “Tijdens onze samenwerking hebben we echt nieuwe dingen van elkaar geleerd”

vrijdag 14 januari 2022

Hoe verging het de zes projecten die in in 2021 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid als onderdeel van de Challenge All Inclusive? Van co-creatie met studenten tot inclusief ontwerp van AI: de zes initiatieven zetten ieder op eigen manier in op inclusief ontwerp, inclusief bereik of inclusieve media. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag: Niels Bloembergen van Mediajungle

De missie van Netwerk Mediawijsheid is: iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt iedereen: dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen.

Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid de Challenge All Inclusive 2021. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten. De inzending van Mediajungle, Helpwanted.nl en Vitamine Eef was één van de zes gehonoreerde projecten. Deze drie partijen ontwikkelen met de bijdrage een uitbreiding op het mediawijze spel Mediajungle. Met deze uitbreiding willen ze mensen met een licht verstandelijke beperking tips en advies bieden over een veilig online seksleven.

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

“Er was al langer de wens om de twee expertises, LVB en sexting, te verbinden. De challenge van Netwerk Mediawijsheid gaf ons de mogelijkheid dit concreet te maken. We wilden een kennishandreiking geven aan iedereen die met mensen met een LVB werkt of er mee te maken krijgt. Daarnaast wilden we gebruik maken van elkaars expertise. Naast ons kennisevent hebben we in samenwerking nieuwe scripts geschreven over sexting met concrete aanbevelingen voor jongeren met een LVB. Zowel het kennisevent als de nieuwe video’s komen begin 2022 online.”

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

“Je hebt altijd bepaalde aannames over een bepaald thema’s of doelgroep. Tijdens onze samenwerking hebben we echt nieuwe dingen van elkaar geleerd. Daarnaast hebben we experts aan elkaar verbonden. Een mooie bijvangst.”

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als ze zelf met inclusie aan de slag willen?

“Als je jouw doelgroep betrekt bij een project, betrek dan niet alleen de mensen uit de doelgroep die zichzelf aanmelden om mee te denken. Maar ook juist de mensen uit de doelgroep die zich niet melden. Die is namelijk vaak representatiever dan de eerste genoemde groep.”


Niels Bloembergen van Mediajungle vertelt in bovenstaande video meer over het project.


Lees ook:

Deze 6 initiatieven ontvangen de stimuleringsbijdrage om werk te maken van inclusie
Video: “Inclusie kan een lastig thema zijn, maar ieder stapje helpt”
Video: “Om effect te creëren, moet je een kiezel in het water gooien”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.