Vier nieuwe jaren voor Mediawijzer.net

vrijdag 16 januari 2015

Met de start van het nieuwe jaar is Mediawijzer.net begonnen aan het derde meerjarenplan. Voordat dit er kwam is eerst kritisch gekeken naar de afgelopen jaren. In opdracht van OCW hebben Sardes en de auditdienst Rijk een onderzoek uitgevoerd naar mediawijsheid en de aanpak van Mediawijzer.net. Op basis van hun bevindingen schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer: “Het belang om bewuster mediagebruik te stimuleren bij het publiek is zo groot, dat het programma Mediawijzer.net een voortzetting verdient. Wel dienen de middelen daarbij gerichter te worden ingezet. Ook zijn er scher­pere doelen nodig en vragen de resultaten om een betere evaluatie.”

Waar staan we na 7 jaar Mediawijzer.net en waar gaan we naar toe?

Evaluatie van Sardes
De evaluatie van Sardes is hier te vinden. Er staan pittige opmerkingen in, maar er is ook veel waardering. Zo worden we geprezen om de vorming van het grote netwerk, het Mediawijsheid Competentiemodel en MediaMasters. In het nieuwe meerjarenplan 2015 t/m 2018 hebben we alle verbeterpunten verwerkt en een aantal nieuwe kansen benut. Zo zal intensiever worden samengewerkt met Digivaardig & Digiveilig, boren we EU funding aan en zetten we meer in op co-producties met het bedrijfsleven. Het magazine WIJS van Vodafone is daar een mooi voorbeeld van.

We voeren geen radicale koerswijziging door: uit de review blijkt dat onze visie op mediawijsheid en de aanpak via een netwerkorganisatie succesvol zijn.

Meer dan ooit is mediawijsheid nodig
Tien jaar na de introductie van het nieuwe begrip term ‘mediawijsheid’ door de Raad voor Cultuur staat mediawijsheid stevig op de kaart in Nederland. Mediawijzer.net is uitgegroeid tot een netwerk van rond de 1000 organisaties. Samen voorkomen we dat het wiel op meerdere plekken nieuw wordt uitgevonden, zorgen we voor kennisdeling, samenwerking en het vergroten van mediawijsheid bij de jeugd. In binnen- en buitenland zijn we een voorbeeld voor een nieuwe manier van werken. En dat is nodig ook: het medialandschap is alleen maar complexer geworden en we worden steeds afhankelijker van (sociale) media in ons dagelijks leven. Meer dan ooit is mediawijsheid nodig.

Focus: Onderwijzen, Opvoeden en Ontdekken
Hoe staat het er nu voor met mediawijsheid in Nederland? Wat gaat goed en wat moet beter? Wat heeft de komende jaren extra aandacht nodig? Om dit in kaart te brengen zet Mediawijzer.net in het nieuwe meerjarenplan het kind (0-18 jaar) centraal in zijn leefomgeving. Er worden drie domeinen onderscheiden:

  • Mediawijs Onderwijzen
  • Mediawijs Opvoeden
  • Mediawijs Ontdekken

Dit laatste domein is nieuw en staat voor het samen met leeftijdsgenoten ‘peers’ mediawijzer worden buiten de invloed om van school en thuis. De uitdaging per domein verschilt. Bij Onderwijzen gaat het om doorpakken en samen met partijen als Kennisnet en SLO via de 21ste eeuwse vaardigheden mediawijsheid te verankeren in het onderwijs. Bij Opvoeden gaat het om het verder opbouwen van de basis en het uiteindelijk verankeren in de opvoedpraktijk, en bij Ontdekken gaat het vooral om het vanuit het niets neerzetten van de basis.

De ambitie van Mediawijzer.net is om samen met jullie, het netwerk, per domein de uitdaging op te pakken. De komende tijd zal ik maandelijks middels deze blog jullie op de hoogte houden en uitnodigen om mee te doen aan werkgroepen, onderzoeken en seminars die gaan om inhoudelijke thema’s binnen de drie domeinen. We gaan de komende vier jaar de kracht van ons netwerk nog veel meer benutten!

Reacties 2

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.