Voor scholen: leermiddelengids met basis doorlopende lijn informatievaardigheden gereed

dinsdag 1 juli 2014

Het landelijke project de Bibliotheek op school (van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken –SIOB– en Stichting Lezen) kent 2 thema’s: Mediawijsheid en Lezen. Voor het thema mediawijsheid is nu het advies voor een doorlopende lijn informatievaardigheden gereed in de vorm van een Leermiddelengids. Deze leermiddelengids biedt een goede basis om samen met de school invulling te geven aan het thema mediawijsheid in groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs.

Leermiddelengids: aan de slag met informatievaardigheden
image002Met de leermiddelengids selecteert de bibliotheek leermiddelen die aansluiten bij de doelstellingen in het mediaplan. De gids biedt de mogelijkheid leermiddelen te vergelijken op inhoud, inzetbaarheid en aansluiting bij competenties en kerndoelen. Zo helpt de gids bij het kiezen van een leermiddel dat het beste past bij de vraag en doelstelling van de scholen waarmee de bibliotheek samenwerkt. De leermiddelen zijn ingedeeld in:

  • doorgaande lijnen;
  • eenjarige methoden;
  • losse lessen;
  • leermiddelen waarbij de nadruk op een ander vak of onderwerp ligt en waar zijdelings aandacht is voor informatievaardigheden;
  • en leermiddelen waarbij informatievaardigheden vooral worden toegepast.

In de Leermiddelengids vind je ook het Mediaplan toegespitst op informatievaardigheden, de brochure ‘Slimmer Zoeken, informatievaardigheden op de basisschool‘ en de ‘Richtlijnen voor mediawijsheid-activiteiten’. Hiermee heeft de bibliotheek voldoende ’tools’ in handen om een volwaardige geïntegreerde aanpak van leesbevordering én informatievaardigheden te presenteren aan de scholen waarmee zij samenwerkt.

Het SIOB heeft deze leermiddelengids in het kader van de doorontwikkeling van het thema mediawijsheid binnen de Bibliotheek op school laten ontwikkelen door onderzoeksbureau NextValue Research. Ondertussen wordt ook de Monitor de Bibliotheek op school verder doorontwikkeld met vragen over informatievaardigheden. Die nieuwe versie van de monitor is vanaf eind oktober 2014 beschikbaar.

Een uitgebreide handleiding van hoe je de gids inzet, is te vinden in de Leermiddelengids zelf.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.