‘We moeten jongeren niet negeren in nieuwsmedia’

vrijdag 28 april 2023

Als je met mensen praat over #UseTheNews dan hoor je al snel hoe belangrijk het is dat jongeren hun aansluiting met het nieuws niet gaan missen. Ze zijn tenslotte de ‘nieuwsconsumenten van de toekomst’. Het is een veelgemaakte denkfout. Nederlandse jongeren zijn door de digitalisering en de opmars van sociale media namelijk allang de nieuwsconsumenten van nú, betoogt Patrick Selbach van netwerkpartner #UseTheNews.

De media-ontwikkelingen in de afgelopen zeventien jaar waren zo ingrijpend dat niemand meer een afwachtende houding kan aannemen. De maatschappelijke zorgen over de information overload van jongeren lossen zich ook niet meer vanzelf in de tijd op. Die tijd is voorbij en deze generatie is uniek.

Literatuurstudie naar jongeren en hun nieuwsgebruik

Dit alles komt ook scherp naar naar voren uit de nieuwe literatuurstudie Jongeren en Nieuws (2006-2022) van #UseTheNews. De studie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bijna tachtig eerdere onderzoeken, rapporten en artikelen over het onderwerp. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht. 

Wat is #UseTheNews

#UseTheNews, met vertakkingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, is opgericht om nieuwsbedrijven te helpen jongeren meer op maat te bedienen en nieuwswijsheid onder jongeren te helpen vergroten. In onze activiteiten staan jongeren voorop en praten en denken ze mee. Zo leren we van elkaar.

Beter wederzijds begrip is namelijk extra gevraagd in een maatschappij die poogt om te gaan met onder meer ingrijpende en snelle technologische veranderingen zoals AI in tekst, beeld en geluid.

Jongeren moeten gehoord en begrepen worden. Ze vinden nieuws nu vaak uitzichtloos, niet inspirerend en eenzijdig. Ze zoeken hoopvolle en positieve perspectieven, nieuws dat betrekking heeft op hun dagelijks leven en interesses. 

Jongeren moeten gehoord en begrepen worden. Ze vinden nieuws nu vaak uitzichtloos, niet inspirerend en eenzijdig

Wel interesse, maar geen aanbod

De vraag is wel of degenen die het nieuws in Nederland bepalen, deze roep van jongeren ook echt beantwoorden en de urgentie inzien van een noodzakelijke aanpassing van het nieuwsaanbod, ook als dat niet meteen euro’s oplevert. De interesse lijkt groot, maar het aantal daadwerkelijke nieuwe initiatieven is toch gering.

#UseTheNews-literatuurstudie daagt uit tot verder denken en definieert nieuwe vragen voor nieuwsmedia. Het nodigt uit tot actie en waar nodig tot kritische (zelf)reflectie. De focus moet wat ons betreft gaan liggen op het bevorderen van goede en herkenbare journalistiek en minder op het benadrukken wat er allemaal bedreigend of fout is.

Europees aan de slag

De komende jaren draagt #UseTheNews, ook in andere Europese landen, met enthousiasme bij aan ideeën, processen, producten en activiteiten die oplossingen of andere perspectieven kunnen bieden in deze gecompliceerde thematiek van jongeren en nieuws.

We hebben mediapartijen, docenten, onderzoekers en anderen nodig om samen een modern nieuws- en informatie-aanbod te creëren. Als deze opzet erin slaagt om jongeren een eigen rol, vertrouwen en perspectief te geven, hebben alle partijen daar voordeel van.


Volg #UseTheNews

Als je wilt bijblijven over de snelle ontwikkelingen rond jongeren en nieuws, dan nodig ik je graag uit om ons te volgen. Dat kan via de website, LinkedIn, Twitter en de #UseTheNews-Letter. 


Lees ook

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.