Week Tegen Pesten 2015: #Durfjijhetaan?

maandag 13 juli 2015

Durf jij als leerkracht het aan om je leerlingen te helpen om zichzelf te zijn? Om ze hun kwaliteiten en die van klasgenoten te laten ontdekken? En om iedereen het gevoel te geven iets positiefs te kunnen bijdragen aan de groep? Van 21 tot en met 25 september is de Week Tegen Pesten met als thema #Durfjijhetaan?.

Tot 2014 vond de Week Tegen Pesten plaats in februari. In overleg met het ministerie van Onderwijs is september gekozen als het vaste moment voor de Week Tegen Pesten in Nederland. Dit omdat de eerste weken van het schooljaar cruciaal zijn voor de groepsvorming. In 2014 organiseerde Stichting School en Veiligheid voor het eerst de Week Tegen Pesten (een terugblik naar vorig jaar).

Pesten: nadruk ligt op het groepsproces

In de acht jaar dat ik, eerst voor Pestweb en nu voor Stichting School en Veiligheid, werk is de manier waarop tegen (online) pesten aan wordt gekeken in een stroomversnelling gekomen. De opvattingen over wat er nou precies moet gebeuren, zijn flink veranderd. Waar eerst de nadruk vooral lag op het ondersteunen en weerbaar maken van de gepeste en het sanctioneren van de pester, wordt pesten nu benaderd als onderdeel van het groepsproces waarop je als docent invloed kunt uitoefenen. Pesten is het resultaat van een negatief groepsproces. Als er in een klas een onveilige sfeer heerst, kunnen kinderen en jongeren pestgedrag gaan vertonen omdat ze zich bedreigd voelen. Maar hoe doe je dat dan, invloed uitoefenen op het groepsproces? Er is behoefte aan praktische suggesties en ervaringen van anderen om aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Aan de slag met (online) pesten

De naam ‘Week Tegen Pesten’ wekt de indruk dat het allemaal in deze week moet gebeuren. De week is echter het startpunt voor de rest van het jaar. In deze week wordt de basis gelegd. Met het thema #durfjijhetaan? stellen we leerkrachten de vraag of ze het aandurven met hun leerlingen aan de slag te gaan. En dat is best spannend.

In je klas wordt gepest. De sfeer in de groep is niet de sfeer die je voor ogen hebt. Je ziet dat sommige leerlingen zich niet op hun gemak voelen. Kwetsbaarheid wordt afgestraft. Wat doe je?

Op www.weektegenpesten.com staat een checklist om de Week Tegen Pesten voor te bereiden, achtergrondinformatie over (online) pesten en groepsdynamica. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar komt ook de #durfjijhetaan-les online te staan. In deze les leggen leerkrachten de basis voor een veilige sfeer in de klas.

#Durfjijhetaan?

Vanaf de Week Tegen Pesten zullen een aantal leerkrachten op de website bloggen over hun ervaringen met het thema. Wat merken zij van de groepsvorming? Lukt het daar invloed op uit te oefenen? Is dat blijvend? Of lukt het maar niet er grip op te krijgen? In deze blogartikelen lezen andere leerkrachten ook terug waar het lastig wordt en waar het niet lukt. Hiervoor zijn we ook nog op zoek naar bloggers die het aandurven hun ervaringen te delen via de website van de Week Tegen Pesten.

Dus #durfjijhetaan? Stuur een mail naar wtp@schoolenveiligheid.nl of laat hieronder een reactie achter.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.