Weerbaar tegen desinformatie | Complottheorie: de aarde is plat

Bij het zoeken naar een casus voor het basisonderwijs wilde ik een onderwerp kiezen dat iedereen aangaat. Online vond ik voorbeelden van nepnieuws in het basisonderwijs. Doorslaggevend was de leerling uit groep 8 die me vertelde wat hij verstond onder nepnieuws: is de aarde plat of niet? Een relevante vraag voor de rest van je leven, leek me. Omdat het uitmaakt hoe je de wereld beziet, vanuit welk perspectief. Wat geloof je wel en niet, waar baseer je je ideeën op?

Ik zag voor me dat hier talloze gesprekken in de klas over gevoerd kunnen worden. Filosoferen met kinderen, lessen in mediawijsheid, informatievaardigheden, kritisch nadenken met elkaar over de invloed van groepsdruk en groepsvorming. En ook over de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Het verschil bepalen tussen mening en feit. Wat is waar en wat is echt gebeurd? Daar kun je met elkaar over discussiëren en in gesprek gaan. Met als doel dat iedereen leert een eigen mening te vormen. En dat je naar elkaar leert luisteren.

Leer kinderen op de basisschool om niet uit het oog te verliezen dat we feit en fictie elke dag opnieuw moeten onderzoeken. De aarde verandert en mensen zijn daarbij van invloed. Met de casus ‘Complottheorie: de aarde is plat‘ voor het BeeReal-project geven we meer inzicht in de problematiek waar onderwijsmedewerkers, in het geval van deze casus, mee te maken kunnen krijgen als het gaat om desinformatie.

Over BeeReal

Met het project ‘BeeReal’ wil Netwerk Mediawijsheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de weerbaarheid tegen desinformatie bij jongvolwassenen vergroten. ‘BeeReal’ is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in de onderwijssector, zorg en welzijnssector en de mediasector, én op hun docenten. Voor de focus en maximale impact van het project is gekozen voor deze opleidingen en studenten, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen, waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk is.

Er wordt in het najaar van 2020 onder andere een activatietool en educatief programma ontwikkeld. Lees meer op mediawijzer.net/beereal.

Oproep: deel jouw ervaring

Herken je de situaties die worden beschreven in de casussen vanuit je eigen werkveld? Of heb je iets soortgelijks meegemaakt rondom desinformatie tijdens je werkzaamheden? Help BeeReal verder door jouw ervaringen te delen via info@mediawijzer.net, onder vermelding van ‘Casus BeeReal’. Hartelijk dank!

» Download de casus ‘Complottheorie: de aarde is plat’
» Alle casussen vind je op mediawijzer.net/beereal
» Alle blogartikelen over BeeReal verschijnen hier

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.