Welke factoren spelen een rol bij de mediawijsheid van leerlingen?

donderdag 20 november 2014

Bijna tien jaar na het advies van de Raad voor Cultuur is duidelijk dat mediawijsheid niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Toch weten we nog niet zo goed op welke wijze mediawijsheid vormgegeven moet worden in het curriculum van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2014 hebben studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim onderzoek gedaan naar de mediawijsheid van brugklasleerlingen. De resultaten worden bekend gemaakt tijdens de Week van de Mediawijsheid in de vorm van een Expertmeeting Mediawijsheid op donderdagmiddag 27 november op Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Onderzoek naar effect mediawijsheid

Hoe geven we mediawijsheid een plek in het onderwijs? De Thorbecke Scholengemeenschap is al jarenlang een laboratorium waar leerlingen vol overtuiging de rol van cameraman of verslaggever op zich nemen tijdens de praktijklessen Moderne Media. Docent Wim Hilberdink, een onvermoeibaar en enthousiast pleitbezorger van meer aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs, zal deze aanpak toelichten tijdens de Expertmeeting.

In een eerste experiment op de Thorbecke Scholengemeenschap bleek dat leerlingen die het traject volgden na een jaar onderwijs nauwelijks ‘mediawijzer’ waren dan leerlingen die dit traject niet volgden. Een verklaring voor deze uitkomsten is in eerste instantie gezocht in het meetinstrument. De vragenlijst is aangepast en in het kader van hun afstuderen, hebben vierdejaars studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim in het voorjaar van 2014 in totaal twaalf scholen bezocht met een aangepaste vragenlijst. Het doel van het onderzoek: nagaan welke factoren een rol spelen bij de mate van mediawijsheid van de leerlingen. Zijn leerlingen die een speciaal onderwijstraject volgen ‘mediawijzer’ dan leerlingen die dit traject niet volgen? Of spelen factoren als leeftijd en onderwijsniveau een rol?

Opmerkelijk

Nu zijn de eerste resultaten bekend van dit grootschaliger onderzoek onder bijna 900 leerlingen. De begripscompetenties vormen de focus van het onderzoek en tijdens de Week van de Mediawijsheid zal ingegaan worden op de vraag in hoeverre leerlingen inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren. En of de lessen mediawijsheid aan dat inzicht bijdragen. De uitkomsten zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen en zij vormen de opmaat tot een aantal discussievragen:

  • Welke rol zou het voortgezet onderwijs moeten spelen m.b.t. mediawijsheid?
  • Wat zijn de argumenten voor en wat zijn de argumenten tegen speciale mediatrajecten?
  • Moet het begrip mediawijsheid opnieuw gedefinieerd worden?
  • Welke rol zou de (regionale) journalistiek kunnen spelen m.b.t. mediawijsheid?
  • Wat verwachten de aanwezigen van expertisecentrum Mediawijzer.net?
  • Welke rol kan de opleiding Journalistiek spelen m.b.t. curriculumontwikkeling?
  • Welk advies zouden we de staatsecretaris willen geven?

Kom naar de Expertmeeting op 27 november

Bovenstaande vragen, de toelichting en de resultaten van het onderzoek en de visie van verschillende sprekers zullen tijdens de Expertmeeting aan bod komen. Wil je bij de Expertmeeting Mediawijsheid aanwezig zijn? Zowel vertegenwoordigers uit het onderwijs als de journalistiek zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via het e-mailadres: lectoraatmediaencivilsociety@windesheim.nl en vermeld hierbij je naam, functie en organisatie. Wil je eerst meer informatie? Stuur mij dan een mail g.eggink@windesheim.nl.

De resultaten van het onderzoek zal ik na afloop van de Expertmeeting met jullie delen in de reacties.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.