Zevenduizend Nederlandse kinderen zeggen dat gemeen gedrag online er “nu eenmaal” bij hoort

maandag 7 november 2022

Dat blijkt uit een poll gehouden onder de 180.000 ingeschreven leerlingen van MediaMasters. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) speelt maar liefst de helft van de kinderen in groep 7 en 8 deze gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media.

Een recordaantal van 8.000 klassen doet deze week mee aan de twaalfde editie van MediaMasters. Spelenderwijs bouwen leerlingen in groep 7 en 8 basiskennis op over mediawijsheid. De klas die tijdens de game de meeste punten scoort, mag zichzelf een jaar lang de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. MediaMasters is een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022), die dit jaar als thema ‘Like en Cancel’ heeft.

Gemeen doen online

De stelling “Dat mensen online gemeen tegen elkaar doen hoort er gewoon bij” kwam aan bod tijdens de eerste speeldagen van MediaMasters. “Ja, dat is nu eenmaal zo”, vinden 7.000 kinderen (15%). Gevolgd door “Nee, echt niet” (28%). De grote meerderheid zegt te willen dat het niet zo was (in totaal 44.500 respondenten). Deze uitkomst sluit aan bij een eerdere peiling onder leerlingen van MediaMasters, uitgevoerd door Netwerk Mediawijsheid (september 2022). Daaruit kwam naar voren dat bijna alle Nederlandse kinderen willen dat er iets verandert aan hoe gemeen mensen zich online gedragen.

Aansluitend hierop blijkt uit recent onderzoek van Netwerk Mediawijsheid dat zeventig procent van de digitale mediagebruikers tussen de 16 en 80 vindt dat we anders met elkaar
om moeten gaan online en er wel degelijk iets aan online kwetsend gedrag te doen is.

Comments van vreemden

Een leerling speelt MediaMasters

In groep 7/8 van basisschool de Horizon in Harmelen maakte de stelling veel reacties los. “De meningen in de groep waren verdeeld”, vertelt Chantal van Schaik, leerkracht op de
Horizon. “De meeste kinderen vonden dat als je in ‘real life’ niet mag pesten, dit ook online niet mag. Al moest je online ook wel tegen een stootje kunnen.” Het viel de leerkracht op dat
de kinderen in haar klas vooral in oplossingen aan het denken waren. “Ze gaven aan het tegen de juf of hun ouders te gaan zeggen, te reageren dat iemand dit niet moest doen of
desnoods iemand blokkeren. Ook gaven de kinderen aan dat het vaak vreemden zijn die comments geven. Daar moet je dan niet te veel over nadenken, want die mensen kennen
jou toch niet.”

Belang mediawijsheid

Sociaal gedrag online is een belangrijk thema waar al op jonge leeftijd aandacht voor moet zijn, benadrukt Mary Berkhout-Nio, programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid.
“Mediawijze vaardigheden zijn essentieel voor deze kinderen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dankzij het aanleren van basiskennis mediawijsheid via MediaMasters weten
kinderen zich bijvoorbeeld beter te verweren tegen online negativiteit. Ze herkennen sneller kwetsend online gedrag en krijgen het vertrouwen dat hun acties een positief verschil
kunnen maken.”

Overige resultaten uit de mediawijsheid-polls in MediaMasters

● 60% van de kinderen vindt dat ouders toestemming moeten vragen voordat ze hen
mogen tracken via GPS
● 45% zou gebruik maken van kunstmatige intelligentie om huiswerk te maken
● Slechts 30% van de kinderen gaf absoluut aan te vinden dat juice-vloggers wél
moeten checken of hun verhaal klopt

Lees meer over de #WvdM22

Reacties 1

  1. Bert de Vaan

    Dit weekend heeft mijn kleinzoon van negen jaar me uitgelegd wat het project Mediawijsheid inhoudt. We hebben samen de vragenlijsten ingevuld en de spellen gespeeld. Wat een geweldig en noodzakelijk project. Wat mooi dat ik er op deze manier met mijn kleinzoon over kon praten. Petje af voor de bedenkers en de makers het is top.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.