Zo doet Edux mee met de #WvdM 2023

dinsdag 14 november 2023

Hoe beleven partners van Netwerk Mediawijsheid sociale omgang in de online wereld? Komen ze bijvoorbeeld in aanraking met online kwetsend gedrag? En hoe doen ze mee met de Week van de Mediawijsheid, die nog tot vrijdag 17 november duurt? Je leest het in deze reeks interviews. Vandaag spreken we met netwerkpartner Edux.

Op welke manier(en) komt jouw organisatie in aanraking met online ongewenst gedrag?

Onze onderwijsadviseurs van team Digitalig komen wekelijks op veel scholen. In gesprekken met leerkrachten en schoolleiders horen we regelmatig over online ongewenst gedrag. Ruzies in WhatsAppgroepen, haatreacties via YouTube of TikTok of zelfs vormen van cyberpesten. De verhalen die we vanuit de praktijk meekrijgen motiveren ons om scholen te ondersteunen in het stimuleren van bewust en kritisch digitaal gedrag bij kinderen.

Wat moet er veranderen in de online wereld om dit soort gedrag geen kans te geven?

Allereerst zou de online wereld minder impuls- en emotiegedreven mogen zijn. Gezien dat lastig is om te veranderen, zouden we vaker met kinderen het gesprek moeten aangaan in de fysieke wereld. Het gaat hierbij om gedrag van mensen en minder over de online platforms zelf. Om een gedragsverandering te realiseren is er naast mediakennis en -vaardigheden, ook impulscontrole en emotieregulatie nodig. Oftewel: we dienen kinderen te helpen waar we kunnen om hen REGIE te leren nemen over hun eigen mediagebruik.

Hoe dragen jullie daar zelf aan bij, of willen jullie daaraan (gaan) bijdragen?

Wij dragen hier zelf aan bij middels onze professionaliseringsaanpak Digitalig, waarbij we onderwijsprofessionals uit het onderwijs, de jeugdzorg of de kinderopvang ondersteunen in het stimuleren van bewust en kritisch digitaal gedrag bij kinderen. We helpen hen om digitale geletterdheid bij kinderen te stimuleren. Daarbij focussen we ons niet op de ‘digitale kunstjes’, maar stimuleren we de kennis en kernvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid.

Hoe kan je sociaal en mediawijs gedrag stimuleren?

Hoe doen jullie mee met de Week van de Mediawijsheid 2023?

#hierniet voor een socialere online wereld, kijk op hierniet.onlineWij doen dit jaar weer actief mee aan de Week van de Mediawijsheid 2023. Allereerst met onze #hoedanwel? pagina, waarin we mediawijze tips & tricks met de rest van Nederland delen. Maar vooral ook alle onderwijsprofessionals in Nederland oproepen om good practices met elkaar te delen! Hoe kan je sociaal en mediawijs gedrag stimuleren? Welke activiteiten dragen bij aan het stimuleren van een bewuste en kritische houding van kinderen?
Om die vragen te beantwoorden hebben we ook een vijftal artikelen geschreven met tips voor een mediawijze klas. Daarnaast onderschrijven wij natuurlijk het #hierniet-initiatief en hebben we ons REGIE spel aangeboden als prijs in het prijzenfestijn van MediaMasters.

Kan je iets meer vertellen over het nieuwe REGIE spel?

We hebben het REGIE-spel ontwikkeld als hulpmiddel om kinderen en jongeren meer REGIE te leren nemen over hun eigen mediagebruik. Met het spel leren zij van elkaar hoe media je kan helpen en hinderen in je leven. Kinderen en jongeren denken na over stop-en-denk reacties en bedenken of zij controle hebben over media, of media de controle over hen heeft.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.