Zo doet Offlimits mee met de #WvdM 2023

woensdag 15 november 2023

Hoe beleven partners van Netwerk Mediawijsheid sociale omgang in de online wereld? Komen ze bijvoorbeeld in aanraking met online kwetsend gedrag? En hoe doen ze mee met de Week van de Mediawijsheid, die nog tot vrijdag 17 november duurt? Je leest het in deze reeks interviews. Vandaag spreken we met netwerkpartner Offlimits.

Op welke manier(en) komt jouw organisatie in aanraking met online ongewenst gedrag?

Offlimits: Wij hebben unieke kennis over de online wereld en staat voor een vrij en veilig internet voor iedereen. Met deze kennis en ervaring weten we als geen ander hoe de online wereld in elkaar zit en hoe we online grensoverschrijdend gedrag kunnen bestrijden. Met onze initiatieven Meldpunt Kinderporno, Helpwanted en Stop it Now werken we aan een schoner internet, helpen we slachtoffers van online grensoverschrijdend gedrag en doen we aan preventie, voorlichting en educatie.

Helpwanted: Deze anonieme hulplijn geeft praktische hulp en persoonlijk advies bij online grensoverschrijdend gedrag. Mensen kunnen aldus bij ons (anoniem) melding maken van online ongewenst gedrag en wij staan iedereen bij met raad en daad.

Wat moet er veranderen in de online wereld om dit soort gedrag geen kans te geven?

Normverandering: bewustzijn dat wat offline verboden is, onwenselijk, schadelijk, onrechtmatig, dat online ook is. (Ongeschreven) gedragsregels offline over hoe je respectvol met elkaar omgaat, moeten zich ook vertalen naar de online wereld. Ook moet het besef dat online slachtofferschap dezelfde nadelige gevolgen kan hebben – dan wel niet groter – als bij offline slachtofferschap.

Verder moeten we van omstanders, upstanders worden, mediawijs opgroeien en blijven, de online wereld en haar etiquette integreren op school, thuis, in hulpverlening, etc.

[De internetsector] behandelt onze meldingen doorgaans met prioriteit, waardoor bijvoorbeeld ongewenste content of accounts offline gehaald kunnen worden.

Verder moeten internetsites, sociale media en online games gemeenschapsrichtlijnen hebben, modereren, de mogelijkheid tot rapporteren bieden, meldingen in behandeling nemen en tijdig actie ondernemen bij online ongewenst gedrag. En hier effectief terugkoppeling op geven. Kortom: een (pro)actieve bijdrage leveren aan veiligheid online. De DSA speelt hierin ook een belangrijke rol.

Ook moet je weten wat je kunt doen als (potentieel) slachtoffer en pleger als er online ongewenst gedrag plaatsvindt en waar je dan naartoe kunt. Tot slot moet er wetgeving komen die up-to-date is en een juridisch kader biedt bij online ongewenst gedrag.

Hoe dragen jullie daar zelf aan bij, of willen jullie daaraan (gaan) bijdragen?

Door te werken aan preventie middels voorlichting, educatie en onderzoek. Wij werken nauw samen met de internetsector en hebben goede contacten met veel sociale media. Zij behandelen onze meldingen doorgaans met prioriteit, waardoor bijvoorbeeld ongewenste content of accounts offline gehaald kunnen worden. Met campagnes. Onze ‘Het Stopt bij Jou’ campagne draagt bijvoorbeeld bij aan een normverandering en roept op om de verspreiding van ongewenste content online te stoppen. De landingspagina geeft je een handelingskader en extra informatie.
#hierniet voor een socialere online wereld, kijk op hierniet.online

Hoe doen jullie mee met de Week van de Mediawijsheid 2023?

Op de socialemediakanalen van Helpwanted en Offlimits besteden we aandacht aan deze week, waarbij we gebruik maken van het aangeboden materiaal. Ook kijken we welke twist we daar vanuit onze organisatie aan kunnen geven.
Daarnaast hebben we input gegeven voor de whitepaper en zijn we uiteraard altijd bereid onze expertise in te zetten tijdens of na de campagne.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.