Zo organiseer je een ouderavond over sociale media: 7 tips plus aanbieders

maandag 18 augustus 2014
Een ouderavond is een goede aanleiding om met ouders te spreken over de opvoeding van hun kinderen op internet. Zeven tips voor een geslaagde ouderavond over sociale media. Plus: de belangrijkste aanbieders op een rij.
  1. Bepaal het doel en het thema van de avond
   Probeer de avond zo concreet en bij voorkeur zo actueel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld: wat is digitaal pesten en wat kun je ertegen doen? Wil je een avond die voldoet aan de verwachtingen, inventariseer dan eerst waar ouders behoefte aan hebben.
  2. Bepaal de doelgroep
   Welke ouders nodig je uit? Een avond kan niet voor alle ouders tegelijk interessant zijn. En wil je op de ouderavond alleen ouders van bijvoorbeeld de school van je kinderen? Je kunt ook andere geïnteresseerden uitnodigen. De school profileert zich zo op een positieve manier buiten de schoolmuren.
  3. Communicatie en PR
   Wil je dat ouders (en wellicht andere geïnteresseerden) naar de ouderavond komen, dan is het van belang dat de avond bekendheid krijgt. Niet alleen moeten de ouders weten dat de ouderavond plaatsvindt, ook moet je hen verleiden de ouderavond daadwerkelijk te bezoeken. Uit de praktijk blijkt dat ouders vooral opvoedkundige vragen hebben, zoals: Hoe lang mag een kind op internet, wat is verantwoord?
  4. Zorg voor goede apparatuur
   Als je iets gaat vertellen over sociale media, dan is het natuurlijk wel zo handig als je het een en ander kunt demonstreren. Zorg voor een groot wit scherm om je presentatie zichtbaar te maken, ook voor de mensen achter in de zaal. Met een beamer projecteer je de beelden. Wil je bewegende beelden laten zien, dan moet op de laptop de juiste software beschikbaar zijn. Denk dan ook aan een goed werkende geluidsinstallatie. Vraag een ICT-coördinator om de technische kant van de zaak op zich te nemen.
  5. Kies een goede spreker
   Het ligt misschien voor de hand dat de ICT-coördinator de ouderavond inleidt. Waarschijnlijk is hij technisch het meest onderlegd. Maar wat kinderen op internet doen, is méér dan een technisch verhaal. Ouders en leerkrachten moeten ook opvoedkundig worden bijgepraat. Vanzelfsprekend moet de inleider voldoende deskundigheid hebben. Met de artikelen en brochures op deze website kom je al een heel eind.
  6. Maak een gevarieerd programma
   Je hebt een keuze gemaakt voor een thema. Vervolgens werk je dit thema uit tot een scenario. Voor een geslaagde ‘performance’ is het raadzaam om de volgende elementen in een presentatie op te nemen: Interactie- Interactief theater -Schakel leerlingen in
  7.  Geef de deelnemers iets mee
   Na afloop van de ouderavond moeten de deelnemers alles rustig kunnen overdenken en er eventueel op kunnen terugkomen. Geef ze dus iets mee voor thuis.

De aanbieders op een rij
Wie leidt de discussie op een ouderavond of workshop over internet en sociale media? Wellicht zijn er deskundigen onder de ouders of de leraren. En ook de plaatselijke bibliotheek of een van de vele organisaties, bureaus of zelfstandigen die op dit gebied werkzaam zijn kunnen uitkomst bieden. Ik heb de belangrijkste aanbieders geïnventariseerd.

Media-kennisorganisaties

Bureau Jeugd & Media

Bureau Jeugd & Media verzorgt ouderavonden op maat. Ervaren sprekers geven ouders handvatten voor de mediaopvoeding (0 – 18 jaar). Met praktische tips en actuele thema’s. Hier gaat het om: kansen en mogelijkheden van media benutten, met oog voor de risico’s. Aanvulling met theater is mogelijk.

Thema’s:

   • Algemene mediaopvoeding; trends en ontwikkelingen
   • Games; hoe zit het met verslaving?
   • Seks in de media
   • Afleiding door smartphones bij het maken van huiswerk
   • Invloed van tablets en andere mobiele media in het gezin
   • Geschikte apps voor (jonge) kinderen (App-Party)

Family Factory

De Family Factory is een netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en een handje helpen. De workshop ‘Wijs met media’ biedt ideeën en tips over hoe je kind(eren) kunt beschermen en begeleiden om verstandig om te gaan met (sociale) media. Daarnaast is er veel ruimte om met andere ouders ervaringen uit te wisselen.

Thema’s:

   • Hoe ga je als gezin om met alle media?
   • Hoe help je je kinderen hun weg te vinden in de digitale wereld?
   • Welke afspraken-die-werken hebben andere gezinnen over beeldschermtijd of over telefoons tijdens de maaltijd?

Mijn Kind en Social Media

Mijn Kind en Social Media richt zich op de zelfredzaamheid van kinderen bij het gebruiken van sociale media. Naast workshops voor groep 6, 7 en 8 verzorgt Mijn Kind en Social Media ouderavonden. Deze ouderavonden vol tips, oplossingen en praktijkvoorbeelden helpen opvoeders om de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten.

Thema’s:

   • Hoe vergroot je de zelfredzaamheid van kinderen bij het leuk, veilig en nuttig gebruiken van sociale media?
   • Hoe kun je als opvoeders kinderen stimuleren zelf na te denken over de (impact van de) keuzes die ze maken – bijvoorbeeld over wat ze privé willen houden en wat niet?

Ouderavond.nl
De sprekers van Ouderavond.nl praten u aan de hand van een interactieve presentatie bij over wat kind(eren) in de nieuwe online mediawereld doen en gaan in op het hoe en waarom. De bijeenkomsten zijn niet alleen voor ouders die zich willen oriënteren op opvoeding en onderwijs in dit multimediatijdperk; juist ook uitwisseling van ervaringen met ouders die al veel aan internetopvoeding doen is fijn. Alle werkvormen zijn mogelijk.

Thema’s:

   • Sociale media
   • Veilig internet
   • Pestkoppen en pispaaltjes
   • Cyberpesten is laffer
   • Mobieltjes
   • Kinderen en commercie
   • Grenzen stellen
   • Happy slapping-filmpjes op YouTube

Social Media Wijs
Social Media Wijs verzorgt de ouderavond ‘Sociale Media. Volgt u het nog?’ voor basisscholen, middelbare scholen, buitenschoolse opvang en Centra voor Jeugd en Gezin. Met de kenmerken van sociale media waar kinderen en jongeren veel tijd op doorbrengen, tips om sociale-mediaopvoeding vorm te geven en handvatten voor een goed gesprek met je kinderen. De ouderavond kent een positieve, interactieve insteek. Deelnemers discussiëren met elkaar over de kansen en bedreigingen die sociale media kinderen brengen.

Thema’s:

   • Populaire sociale media bij kinderen en jongeren
   • Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van sociale media
   • Afspraken maken & praten met je kind over internet

Bibliotheken

Sommige bibliotheken verzorgen informatiebijeenkomsten voor ouders over media-gerelateerde thema’s. Het aanbod verschilt per vestiging. Kijk op de site van je plaatselijke bieb om te zien wat die voor je kunt betekenen. In sommige provincies is het aanbod gebundeld terug te vinden.

Overijsselse bibliotheken
De Overijsselse bibliotheken bieden de ouderbijeenkomst ‘Mijn kind en Media’ aan, die ouders op de hoogte brengt van wat kinderen online tegen kunnen komen – zowel de mogelijkheden als de problemen. De bijeenkomst biedt niet zozeer pasklare antwoorden, maar geeft kansen met om elkaar te praten over de mogelijkheden en risico’s van internet.

Thema’s:

   • Waarom vinden kinderen internet zo leuk?
   • Wat zijn de meest voorkomende problemen?
   • Opvoeden in dit digitale tijdperk
   • Hoe zorg je als ouder dat je kind zorgeloos en veilig kan internetten?
   • Samen spelregels afspreken

Ouder-schoolverenigingen

Vereniging Openbaar Onderwijs

Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert de ‘Ouderavond nieuwe media’. Hoe geef je als ouder je kind vertrouwen en hoe begeleid je hem of haar? Kinderen lijken zich razendsnel alle nieuwe interactieve trucjes eigen te maken. Ouders willen hun kind hierin begeleiden, maar soms missen ze daarvoor de nodige kennis. Tijdens deze ouderavond neemt een mediacoach ouders mee in de digitale belevingswereld van hun kind.

Thema’s:

   • Mogelijkheden, kansen en risico’s
   • Het eigen internetgedrag van je kind
   • Online privacy
   • Cyberpesten

Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO)

De Vereniging Katholiek Onderwijs biedt verschillende ouderavonden aan. Specifiek voor het voortgezet onderwijs is die over gameverslaving. De ouderavond ‘Opvoeden in een digitaal tijdperk’ is geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze avond gaat over de positieve, maar ook de lastige en moeilijke aspecten van nieuwe media en de rol die de opvoeding daarin speelt. Naast een informatief deel is er een meer interactief deel, waarin ouders met elkaar in gesprek gaan aan de hand van opvoedsituaties.

Thema’s:

   • De educatieve waarde van nieuwe media
   • Nettiquette
   • De gevaren van nieuwe media, zoals pesten
   • En vooral: de rol van opvoeders bij bovenstaande aspecten

OUDERS VAN WAARDE

Deze landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs, voorheen OUDERS & COO, verzorgt drie verschillende themabijeenkomsten over media-opvoeding: iKids, iYouth en Be Social. Tijdens deze bijeenkomst is er – naast veel informatie – volop ruimte voor dialoog en voor onderling uitwisselen van tips.

Thema’s:

   • De nieuwste ontwikkelingen en populaire sites
   • De risico’s van internet
   • Afspraken maken
   • Hoe leer je je kind verstandig omgaan met sociale media?

Zelfstandigen

Er zijn tal van deskundigen die op persoonlijke titel, of via een eenpersoonsbedrijf ouderavonden over kind en media organiseren. Leg je oor eens te luisteren bij scholen die al eerder een ouderavond organiseerden met zo’n deskundige. Beviel dat? Googelen kan natuurlijk ook.

Via de volgende website zijn een groot aantal zelfstandigen te vinden:

MediaCoach in beeld
Op de site MediaCoach in beeld is informatie bijeengebracht over mensen die in het bezit zijn van het certificaat Nationale MediaCoach. Hier kun je zoeken naar een MediaCoach in de buurt die een ouderavond kan geven over het gewenste thema.

Theater

Theatergroep PlayBack

Tijdens een ouderavond door theatergroep PlayBack schetsen twee acteurs en een gespreksleider via korte scènes een confronterend, herkenbaar en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Hierdoor wordt duidelijk hoe ouders invloed kunnen hebben op hun kind. Daarna worden scènes opnieuw gespeeld aan de hand van tips van ouders in de zaal. Tijdens thema-avonden over nieuwe media komen onderwerpen aan de orde als internetgebruik, pesten en de invloed van social media erop.

Thema’s:

   • ‘Like me’ – Pesten & de invloed van sociale media
   • ‘Log in’ – Internet & sociale media
   • ‘In gesprek’ – Communiceren met pubers over diverse thema’s

Theatercollectief DNL

Ouderavonden van Theatercollectief DNL (De Nieuwe Lichting) zijn interactieve voorstellingen. Acteurs spelen met veel humor herkenbare situaties en mogelijke conflicten tussen ouders en kinderen. Ouders kunnen meedenken, meepraten en meelachen over vragen als: Hoe kun je als ouder een goed contact met je kind/puber krijgen en behouden? Op welke manier kun je grenzen stellen? Hoe voorkom je conflicten?

Thema’s:

   • Ouderavond ‘Sociale media en internet’
   • Ouderavond ‘Mindful mediagebruik’ – Hoe houd ik mijn kind bij de les in tijden van multitasking en andere afleidingen? Deze avond wordt ingeleid door een spreker van Bureau Jeugd & Media.

Overig

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
In de cursus ‘Kritisch televisie kijken’ leer je hoe je met kinderen kunt praten over wat ze zien op televisie. Aan de hand van gefilmde interviews met jeugdtelevisiedeskundigen wordt in de groep gediscussieerd. Je krijgt praktische handreikingen om het gesprek op school of thuis aan de keukentafel voort te zetten.

Thema’s:

   • Sluiten tv-programma’s wel aan bij de leeftijd van het kind?
   • Moet televisie kijken altijd verantwoord zijn of mag het ook ter ontspanning?
   • Welke rol speelt televisie in je gezin of groep: emotionele uitlaatklep, alternatief klaslokaal of verveelmachine?

Dit artikel verscheen eerder op Kennisnet.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.